en pojke står och tittar på ankor i vattnten.

Ta hand om ditt vatten

Du kanske tror att det är mängden vatten du använder som skadar miljön. Det är det inte. Problemet är vad som hamnar i vårt avloppsvatten och därefter leds via reningsverken ut i vårt badvatten och våra sjöar. Genom enkla förändringar kan vi tillsammans vårda vattnet och fortsätta ha ett friskt dricks- och badvatten även i framtiden. Det är nämligen lätt att göra rätt.

tops i en toalett med en stoppskylt.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

ett ledningsrör som visar fett som samlats.

Häll inte fett i avloppet

Stek- och frityrfett ska inte hällas i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.

målarpenslar med olika färger.

Kadmium i färg och snus

Utan Kadmium i avloppsvattnet skulle fiskar och andra vattenlevande djur må toppen.

bil som tvättas och är full med tvättlödder.

Tvätta bilen

Detta bör du tänka på när du tvättar bilen för att inte förgifta våra vattendrag.

""

Tömma poolen

Här kan du läsa våra tips och råd för vad som gäller när det är dags att tömma poolen.

Miljövänligt i hemmet

Miljöfarliga kemikalier finns överallt i våra hem. Här tipsar vi om hur du undviker dem.