en pojke står och tittar på ankor i vattnten.

Ta hand om ditt vatten

Du kanske tror att det är mängden vatten du använder som skadar miljön. Det är det inte. Problemet är vad som hamnar i vårt avloppsvatten och därefter leds via reningsverken ut i vårt badvatten och våra sjöar. Genom enkla förändringar kan vi tillsammans vårda vattnet och fortsätta ha ett friskt dricks- och badvatten även i framtiden. Det är nämligen lätt att göra rätt.

tops i en toalett med en stoppskylt.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

ett ledningsrör som visar fett som samlats.

Häll inte ut fett i avloppet

Häll aldrig ut olja och fett i vasken. Låt oss göra miljövänlig biogas av det istället.

målarpenslar med olika färger.

Kadmium i färg och snus

Utan Kadmium i avloppsvattnet skulle fiskar och andra vattenlevande djur må toppen.

Bil i tvätthall

Tvätta bilen rätt

Detta bör du tänka på när du tvättar bilen för att inte förgifta våra vattendrag.

Ben under vattnet i pool

Tömma poolen

Här kan du läsa våra tips och råd för vad som gäller när det är dags att tömma poolen.

Barn som städar

Miljövänligt i hemmet

Miljöfarliga kemikalier finns överallt i våra hem. Här tipsar vi om hur du undviker dem.