Ditt avlopp

Du duschar. Du borstar tänderna. Du går på toaletten. Du sköljer din tallrik i diskhon i köket. Men var tar vattnet och allt det andra vägen sen? Alltsammans åker i avloppsledningar från ditt hus till något av våra reningsverk, där vattnet renas i flera steg. Därefter släpps det renade vattnet ut i Mälaren igen.

När du gör alla dessa vardagliga saker använder du vatten, i snitt cirka 215 liter varje dygn. Allt detta vatten rinner sedan ner i avloppet ihop med till exempel tvål, schampo, toapapper, tandkräm och en hel del annat. Mycket innehåller organiskt material och näringsämnen som till exempel kväve och fosfor. Därför måste vi rena vattnet. Annars hamnar föroreningarna till slut i våra sjöar, hav och vattendrag. Det kan leda till övergödning, syrebrist och försurning, vilket gör att varken du eller fiskarna kommer att kunna simma omkring där.

anläggning i gorsingeholm.

Våra reningsverk

I Strängnäs kommun finns två reningsverk som tillsammans renar vattnet från hela kommunen, Strängnäs reningsverk och Mariefreds reningsverk.

ett stuprör med rinnande vatten.

Dagvatten

Hur har du kopplat ditt dagvatten? Det är viktigt att vattnet inte leds till reningsverket i onödan.

ett litet barn sitter i ett badkar fullt med badlödder.

LTA-enhet

Räcker inte självfallet till för att avloppsvattnet ska rinna av sig självt till huvudledningen måste en liten LTA-enhet installeras.

en pojke står och tittar på ankor i vattnten.

Ta hand om ditt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.