Till sidans huvudinnehåll
Datortangenter

Övervakningsplan

Alla elnätsbolag i Sverige agerar i monopolställning inom sina geografiska områden och är reglerade av lagar och föreskrifter och ständigt bevakade av myndigheter. Alla elnätföretag i Sverige som har den här ensamrätten måste ha en övervakningsplan för att säkerställa att de agerar neutralt och inte gynnar någon på elmarknaden.

Vi som elnätsbolag är väl medvetna om att vi står i en monopolställning, det skulle inte vara samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarsbart att bygga parallella elnät. Med stor respekt inför ansvaret med ensamrätt försöker vi dagligen göra vårt bästa för att upprätthålla högsta möjliga elsäkerhet, el- och leveranskvalitet, kundnöjdhet och låga priser. I vårt uppdrag ingår dessutom att förvalta den utrustning och infrastruktur som lämnats till oss från tidigare generationer. Men inte minst tänker vi på de generationer som kommer efter oss, och utmanar oss själva därför kontinuerligt i att ta ett ledande miljöansvar.

Övervakningsplan

En till aspekt i detta är att vi som ett bolag med ensamrätt i området inte heller ska gynna ett enskilt elhandelsbolag, utan hålla oss neutrala. För att säkerställa detta kräver Energimarknadsinspektionen att alla nätbolag ska ha upprättat en övervakningsplan som behandlar dessa frågor, det blir även ett stöd för oss i detta arbete.

Rapporten

Energimarknadsinspektionen kräver också att elnätsbolagen varje år ska upprätta en enkel rapport om de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen årligen och offentliggörs på företagets webbplats. 

Denna övervakning tycker vi är bra och vi gör vårt bästa för att leva upp även till dessa förväntningar. Efter många år i branschen och med ett gott rykte så anser vi att vi gör ett bra jobb i detta. Har du frågor om Elnät och vad vi gör för att agera ansvarsfullt så är du välkommen höra av dig till vår kundservice.

rapport-overvakningsplan-2023-sevab-nat.pdf
Karta Eskilstuna

Vårt elnät

Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet i vår kommun vilket är en förutsättning för att din vardag ska fungera.

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Med några enkla medel kan du minska din elkostnad och miljöpåverkan. Så blir du mer energimedveten och får bättre koll på elanvändningen i ditt hem.