Lokalproducerad förnybar el

Lokalproducerad förnybar el är ett speciellt tillval som endast kan väljas av dig som har Strängnäs-el. Med detta tillval får du lokalt producerad el från Strängnäs och Eskilstuna som kommer från förnybara energikällor.

Lägg till Lokalproducerad förnybar el till ditt avtal Strängnäs-el och få el som är lokalt producerad från förnybara källor. Lokalproducerad förnybar el kostar för närvarande 5,76 öre/kWh (inkl. moms) utöver ordinarie elpris. Priset du betalar är rörligt och ändras månadsvis, det innebär att det kan bli både högre och lägre. Fyll i formuläret för att lägga till Lokalproducerad förnybar el.

När kan jag välja Lokalproducerad Förnybar El?

Om du har elavtalet Strängnäs-el hos oss kan du när som helst under din avtalsperiod välja att få Lokalproducerad förnybar el.

Hur gör jag för att lägga till Lokalproducerad förnybar el?

Du får alternativet att lägga till Lokalproducerad förnybar el samtidigt som du tecknar Strängnäs-el.

Om du redan har Strängnäs-el och vill lägga till Lokalproducerad förnybar el efter att du tecknat avtalet gör du det genom att fylla i och skicka in formuläret som finns på den här sidan.