Till sidans huvudinnehåll

Frågor om elavtal

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna inom elhandel och elavtal.

Vanliga frågor om elavtal

Om ditt elavtal är på väg att gå ut kan du teckna ett nytt elavtal genom att kontakta oss per telefon 0152-460 50 eller per mejl kundservice@sevab.com. Du kommer även att få ett brev av oss med ett avtalsförslag ca 30 dagar innan ditt nuvarande elavtal går ut. Här kan du läsa mer om våra olika elavtal.  

Strängnäs-el är vårt lokala elavtal som ger dig en unik prismix av fast och rörligt elpris. En sak som gör Strängnäs-el unikt bland våra elavtal är tillvalet Lokalproducerad förnybar el. När du väljer detta tillval får du lokalproducerad el från Eskilstuna och Strängnäs. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. När du tecknar Strängnäs-el får du möjlighet att välja vilken lokal förening som du vill att SEVAB ska sponsra. Du kan välja bland föreningar som är ambassadörer för elavtalet Strängnäs-el.

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el, det lokala och smarta elavtalet.

Beroende på vilket elavtal du väljer finns det olika bindningstider att förhålla sig till. 

Läs mer om avtalstider genom att jämföra våra olika elavtal här.

I Strängnäs har vi ett kraftvärmeverk där vi producerar egen el. Genom att teckna vårt elavtal som heter Strängnäs-el kan du välja till att få el som både är lokalproducerad och kommer från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Strängnäs-el

Varje timme fastställs elpriset, så kallat spotpris, på elbörsen Nordpool. Ett rörligt elpris innebär att priset varierar månad för månad. Ibland blir priset högt, ibland blir det lågt och beror på hur läget ser ut på elbörsen.

Det finns två olika sätt att mäta rörligt elpris på, månadsvis och timvis.
Om din el mäts månadsvis baseras elpriset på:

 • den nordiska elbörsen elpris per timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde enligt Svenska kraftnät
 • avgifter till Svenska kraftnät/Esett
 • rörlig elcertifikatsavgift
 • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer

Om din el mäts timme för timme baseras elpriset på:

 • varje timmes förbrukning multiplicerat med den nordiska elbörsens elpris för respektive timme
 • elområdeavgifter till Svenska kraftnät/Esett
 • rörlig elcertifikatsavgift
 • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer


Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer. Vill du följa priset själv kan du läsa mer på Nordpools hemsida

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens benämning på miljövänlig el. El som är märkt med Bra Miljöval är från förnybara källor som vind- eller vattenkraft, biomassa eller solkraft och som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Du kan välja el märkt med Bra miljöval hos oss när du tecknar Fast eller Rörligt pris. Om du väljer Strängnäs-el får du ändå förnybar och lokalproducerad el. Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Vilket elavtal som passar just dig kan bero på flera saker. Vilken typ av bostad du har. Om du använder lite eller mycket el. Om du vill ha lokalproducerad el, el från förnybara källor eller om du vill betala ett fast eller rörligt elpris - eller få en mix av båda. Det viktigaste är i alla fall att teckna ett elavtal och se till att du inte har ett anvisningsavtal med tillsvidarepris. Då kan det bli onödigt höga kostnader. Om du är osäker på vilket elavtal du ska välja rekommenderar vi dig att se mer på Strängnäs-el som är ett tryggt och smart elavtal som dessutom gynnar föreningslivet i Strängnäs. Här kan du jämföra alla våra elavtal.

Frågor om lokalproducerad solkraft

Vanliga frågor om solkraft

Vi har gjort kundundersökningar som visar att både våra privat- och företagskunder vill leva och verka mer hållbart samtidigt som de ser positivt på solel. I undersökningarna framgår det också tydligt att det finns ett stort intresse för att köpa lokalt producerad el samtidigt som våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle.

För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer. En av dem är närproducerad el och därför känns valet att bredda samarbetet med lokala solcellsparker självklart.

Ja, du som är privatkund och som köper din el av oss idag kan köpa solkraft som är producerad i solcellsparken på Lilla Nyby.

I ett första läget är det bara våra privatkunder som kan köpa den el som produceras i solcellsparken.

Men vi har andra tillval som du som företagskund kan välja till i ert elavtal. Kika på Bioel om du vill ha närproducerad el som är producerad av biomassa eller Bra Miljöval om du vill miljömärka ert elavtal.

För att kunna köpa solkraft av oss måste du även köpa din el av oss. Solkraft är ett tillval som du kan välja till alla våra elavtal.

Här kan du teckna elavtal hos oss. 

Det är enkelt! Du fyller i det här formuläret och anger hur mycket solkraft du vill köpa.

Du kan välja mellan tre olika paket.

 • 1000 kWh/år för 19 kr/månad
 • 3000 kWh/år för 39 kr/månad
 • 5000 kWh/år för 59kr/månad

Om du är osäker på hur stor din elförbrukning är kan du ta reda på det genom att logga in på Mina sidor eller kolla upp det på din faktura.

Det här kan också vara en liten vägledning:

 • 1000 kWh passar dig som har en låg elförbrukning och som exempelvis bor i lägenhet.
 • 3000 kWh passar dig som har medelhög elförbrukning och som exempelvis bor i radhus eller en mindre villa.
 • 5000 kWh passar dig som har en hög elförbrukning och som exempelvis bor i en stor villa.

Du som redan har solkraft kan göra en intresseanmälan om du är intresserad av att köpa ett större paket. Om du är nöjd med hur du har det idag behöver du inte göra något, utan allting löper på precis som vanligt.

Rörligt timpris

Elpriset sätts varje timme på elbörsen Nord Pool, så kallat spotpris.Spotpriset baseras på tillgång och efterfrågan. När det är stor efterfrågan på el blir priserna dyrare och när efterfrågan minskar blir elen billigare. När du tecknar rörligt timpris kan du spara pengar genom att styra om din elanvändning till de timmar när elen är billigare. Du kan följa priset i realtid på Nord Pools hemsida (extern länk).

När du tecknar ett rörligt pris baseras ditt pris utifrån hur din el mäts, per månad eller per timme. Med ett rörligt elpris som mäts månadsvis baseras ditt elpris på föregående månads snitt på spotpriserna på den nordiska elbörsen. Med timvis mätning sker prissättningen i stället per timme. 

Om du redan har rörligt pris och vill veta vad ditt pris är baserat på, klicka här för att logga in på Mina Sidor.

 • Du får ett marknadsaktuellt elpris
  Det betyder att priset kan svänga fort och kraftigt, både uppåt och neråt. Det kan innebära risker när elpriset är högt men även möjligheter när elpriset är lågt.
 • Du kan påverka din elkostnad
  Ett timprisavtal passar dig som vill ha koll på din elanvändning och som vill kunna påverka din elkostnad. Eftersom din elanvändning mäts och prissätts timme för timme kan du sänka elkostnaden genom att styra om din elanvändning till de timmarna på dygnet då elen är billigare.
 • Du behöver vara en aktiv elanvändare för att det ska löna sig med timpris
  Det rörligt timpriset följer som sagt elmarknaden och mäts och prisätts timme per timme. Om du inte aktivt styr om din elanvändning till de timmar på dygnet då elen är billigare riskerar du att dina elkostnaderna blir höga.

För att du ska kunna teckna rörligt timpris behöver du ha en elmätare som mäter och rapporterar din elanvändning timme för timme, en så kallad timavräknad mätare. Om du inte har en sådan kan du beställa det av ditt elnätsbolag som då kostnadsfritt byter ut din elmätare inom tre månader. Kontakta vår kundservice om du vill teckna ett elavtal med rörligt timpris.

Elen är i regel billigast på natten eftersom efterfrågan på elen just då är låg. Som dyrast är elen på morgonen när vi vaknar och tänder lampor, kokar kaffe och använder andra elprylar i våra morgonrutiner samt när vi kommer hem från skola och jobb och det är dags för att laga mat, titta på tv, städa och tvätta.

Du som har ett timprisavtal kan spara pengar genom att se över och styra om din elanvändning så att du använder dina elprylar när elpriset är lågt. Här är några tips på vad du kan göra:

 • Har du direktverkande el som uppvärmningsmetod? Sänk inomhustemperaturen! Om du sänker temperaturen med en grad så minskar din totala energiförbrukning med fem procent.
 • Kör diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren på natten. Om dina elprylar kan ställas in med en senarelagd start är det ett bra sätt för att sprida ut din elanvändning på de timmarna på dygnet när elpriset är lägre.
 • Ladda din elcykel, elbil eller din dator och mobiltelefon sent på kvällen eller under natten. Då ser du till att de är fulladdade lagom till att du vaknar och det är dags för dig att åka till skola eller jobb.
 • Saker som kyler och värmer är oftast det som även drar mest el. Tänk därför över din användning av exempelvis bastu, eldriven golvvärme och elelement.
 • Släck lamporna när du inte är hemma.

 

 

Vi som elhandelsbolag kommer alltid att fakturera dig utefter vilken avräkningstyp du har. Vi hanterar alltså ditt avtal utifrån hur din elmätare mäter din el – antingen timvis eller månadsvis. Vill du ändra från timvis mätning till månadsvis mätning måste du be din elnätsägare att byta avräkningstyp. Elnätsägaren ska då enligt praxis byta till månadsvis mätning inom 3 månader.