Lokalt och smart med Strängnäs-el

Med Strängnäs-el får du en prismix med både rörligt och fast elpris, och med ett unikt tillval kan du få lokalproducerad, förnybar el. När du tecknar Strängnäs-el får du även möjlighet att bestämma vilken lokal förening som SEVAB ska sponsra.

Hur tecknar jag Strängnäs-el?

Du tecknar Strängnäs-el genom att fylla i och skicka in formuläret som du hittar längre ner på den här sidan.

Leveransstart tre månader efter tecknat avtal

Med Strängnäs-el prissäkrar vi delar av ditt elbehov i förväg. Därför kan leveransen starta tidigast 3 månader efter att du tecknat elavtalet.

Lokalproducerad el

En sak som gör Strängnäs-el unikt bland våra elavtal är tillvalet Lokalproducerad förnybar el. När du väljer detta tillval får du lokalproducerad el från Strängnäs och Eskilstuna.

Detta tillval kan endast väljas av dig som har Strängnäs-el.

70 % möjlighet och 70 % trygghet

Strängnäs-el består av en unik prismix av både fast och rörligt elpris. Under vintersäsongen (1 oktober till 31 mars) betalar du 70 procent av elförbrukningen till fast pris och 30 procent till rörligt pris. Under sommarsäsongen (1 april till 30 september) är det tvärtom – då betalar du 70 procent till rörligt pris och 30 procent till fast pris. Det gör att du kan känna dig trygg om elpriset går upp och smart när elpriset går ner. Den fasta delen ändras var sjätte månad i enlighet med terminsmarknadens utveckling. Det betyder att ditt elpris kommer att variera över tid; den fasta delen ändras var sjätte månad (inför varje säsong) och det rörliga priset kommer att variera från månad till månad.

Strängnäs-el gynnar föreningslivet

Det lokala föreningslivet ligger oss varmt om hjärtat. Du som tecknar Strängnäs-el får möjlighet att bestämma vilken förening som SEVAB ska stödja. Du kan välja bland 48 olika föreningar - se listan med alla föreningar här. Vill du ha Strängnäs-el utan att göra ett föreningsval fördelar vi bidraget jämnt mellan alla våra föreningar. 

 

Föreningen för förare, befäl och Svenssons

Du som väljer elavtalet Strängnäs-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Strängnäs Brukshundklubb.