Prognos för rörligt elpris

Marknadsanalytiker har tagit fram en prisprognos för det rörliga elpriset som sträcker sig 6 månader framåt i tiden. Nedan siffror är endast en prognos och kan komma att ändras när som helst beroende på hur läget på elmarknaden utvecklas.

Uppdaterades senast 20 december 2022

Denna prisprognos gäller för elområde 3, där Eskilstuna ingår.

Genomsnittligt timpris

Månad Prisprognos elområde 3 (öre/kWh)
December 310
Januari 316
Februari 311
Mars 261
April 319,6
Maj 274,6
Juni 175,7

 

Pris per månad

Hur mycket el du använder påverkar hur mycket du betalar i månaden. Din faktiska elräkning kan därför skilja sig från siffrorna i tabellen.

Totalt 6 månader 5 097kr 12 742 kr 50 968 kr
Månad

Lägenhet
2 000 kWh/år

Stor lägenhet eller villa utan elvärme
5 000 kWh/år

Villa med elvärme
20 000 kWh/år

December 1 003 kr 2 507 kr 10 030 kr
Januari 1 079 kr 2 697 kr 10 786 kr
Februari 950 kr 2 376 kr 9 502 kr
Mars 761 kr 1 903 kr 7 611 kr
April 656 kr 1 640 kr 6 560 kr
Maj 432 kr 1 079 kr 4 316 kr
Juni 216 kr 541 kr 2 163 kr