Illustration av diagram.

Så här fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både i Sverige och utomlands. All el går in i ett gemensamt stamnät och distribueras ut över hela landet till de lokala näten och slutligen hem till dig. Det är Svenska Kraftnät som övervakar att det finns tillräcklig spänning i stamnätet och SEVAB Nät AB som ser till att det finns tillräcklig spänning i det lokala nätet.

Du kan välja elhandelsbolag 

Den finansiella delen av el är en fri marknad vilket gör att du som kund får välja vilket elhandelsbolag som du vill handla din el av – oavsett vilket elnätsbolag du har. När du väljer att handla din el av oss får du el från ett tryggt bolag med många års erfarenhet av elhandel. Förutom ett bra elavtal med fast eller rörligt elpris eller en mix av båda, kan du välja hur du vill att elen i ditt elavtal ska produceras. Du kan även välja ett elavtal som stödjer det lokala föreningslivet. Dessutom går alltid överskottet av dina pengar tillbaka till dig när du köper el av oss.

Men du kan inte välja elnätsföretag

Riksdagen har bestämt att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Därför kan du inte välja elnätsföretag. SEVABs elnät sträcker sig i huvudsak över Strängnäs, Mariefred, Härad, Helgarö, Fogdö, Vansö, Barva och Kjula. Bor du på ett område som inte har SEVABs elnät kan du ändå välja att köpa din el av oss. 

Här kan du läsa mer om SEVABs elnät

Elpriset styrs på elbörsen

Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsföretag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen. 

Elpriset varierar

Eftersom elpriset går upp och ner kan du som kund välja att låsa ditt pris eller att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som med fasta och rörliga bankräntor. Skatter, elcertifikat, moms och andra myndighetsavgifter betalar alla. Elcertifikatsavgiften varierar mellan de olika elhandelsföretagen. Se mer på elpriskollen.se.

Vill du följa elmarknadens utveckling? 

Energimarknadsinspektionen publicerar varje vecka ett brev om läget på elmarknaden.

Här kan du ta del av EIs nyhetsbrev 

 

Mynt i fem staplar.

Elprisets olika delar

Priset du betalar för din el består av fem olika delar.

Händer håller i litet träd.

Elcertifikat

Elcertifikat syftar till att ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Exempel på förnybara källor är vindkraft, vattenkraft och solenergi.

Ikon för elavtal

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

Ikon för mina sidor

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?