Trygghet på sikt med Fast pris

Med ett fast elpris får du ett tryggt elavtal som varar under längre tid. Du får samma pris för elen dygnet runt och året om under avtalad period. Det gör att du i förväg vet exakt vad ditt elpris blir och slipper oroa dig för prisförändringar på elmarknaden.

För dig som vill känna trygghet och ha koll på dina elkostnader 

Med ett fast pris får du samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden, oavsett när på dygnet du använder elen. Din totala elkostnad beror på hur mycket el du använder. Priset för elcertifikat är inkluderat i priset. En månadsavgift tillkommer med 29 kr inkl. moms. Du kan teckna Fast pris hos oss i 1, 2, 3 eller 5 år. 

Här hittar du våra aktuella elpriser och fasta avgifter

Bra Miljöval - tillval för dig som värnar om miljön

Du som tecknar Fast pris hos oss kan välja att få el som är märkt med Bra Miljöval. Då garanteras du att få el som är förnybar och som produceras av vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen. Om du vill ha Bra Miljöval väljer du det tillvalet när du tecknar elavtalet.  

Här kan du läsa mer om Bra Miljöval

""

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?