Har du ett anvisat avtal?

Om du inte har tecknat ett elavtal har du ett anvisat avtal med ett tillsvidarepris. Det priset är oftast högre än elpriset i ett elavtal. Vi rekommenderar dig därför att aktivt teckna ett elavtal.

Oavsett om du använder lite eller mycket el rekommenderar vi dig att teckna ett elavtal. Eftersom ett anvisat avtal inte är tidsbundet kan du när som helst bryta det och teckna ett elavtal. Titta på din elfaktura eller logga in på Mina Sidor för att försäkra dig om att du inte har ett anvisat avtal. Nedan ser du jämförpriser på anvisat avtal från SEVAB Strängnäs energi AB. Priserna avser elområde 1, 2 och 3.

                                       Årsavgift (kr/år)  Elpris (öre/kWh)
Exklusive moms 374,40 75,00
Inklusive moms  468 93,75
     

 

Årsförbrukning (kWh)     Jämförpris (öre/kWh)  
2 000 117,15
5 000 103,11
20 000 96,09
   

Jämförpris finns för att det ska bli lättare att jämföra olika elavtal. I jämförpriset är alla kostnader, även den fasta månadsavgiften och moms inräknade i priset och sedan utslaget på förbrukningen.

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?