Karta över Logarn, Västerviken och Kråkvilan

Klicka på bilden för att förstora. 

Logarn – Västervik och Kråkvilan

Logarn-Västervik och Kråkvilan ligger på fjärde plats i prioriteringsordningen i fastslagen VA-utbyggnadsplan i Strängnäs kommun efter områdena Edsala-Kalkudden, Hedlandet och Härads-Kumla.

Förstudie genomförd

SEVAB och Enköpings kommun har tillsammans genomfört en förstudie med syfte att klargöra möjligheter till samordning av VA-utbyggnad på Logarn-Västervik och Kråkvilan med VA-utbyggnadsområden i Enköpings kommun. Förstudien har lett till att Strängnäs kommun och Enköpings kommun nu förbereder ett samarbete för att kunna dra nytta av gemensamma behov av VA-lösningar.

För Strängnäs gäller det områdena Logarn-Västervik och Kråkvilan med ca 100 fastigheter. För Enköping berörs området Märsön med ca 460 fastigheter. Dessa områden står inför att på sikt behöva ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp, som ett led i att lösa vattenförsörjningen i områden samt nå uppsatta miljömål och förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Strängnäs och Enköpings kommun avser nu att teckna en avsiktsförklaringen därefter fortsätter arbetet med planering och förberedelser. Innan att själva byggarbetet inleds, regleras samarbetet i ett leveransavtal som pekar ut villkor och kostnader för att Enköping ska kunna leverera vatten och omhänderta avloppsvatten till/från till Logarn-Västervik och Kråkvilan.

Samarbetet innebär att berörda områden i Strängnäs köper vatten från Enköpings kommun via en överföringsledning mellan Märsön och områdena Logarn-Västervik och Kråkvilan. Enligt en preliminär tidplan kan hushållen koppla på sig på ledningarna 2025-2027. För Enköping gäller 2025 medan Strängnäs ligger några år senare, 2027.