Vad är grovavfall och vad ska jag göra av det?

Grovavfall kan till exempelvis vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser. Alltså avfall som uppkommer i hemmet men som inte går att slänga i hushållssoporna.

På återvinningscentralerna slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Då kan vi se till att det tas om hand om på ett bra sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Det är alltid bättre att återanvända saker, då spar vi på jordens resurser. De saker som du inte längre vill ha kanske någon annan kan få nytta av? På återvinningscentralen Kvitten finns en contianer där du kan lämna saker som går till ReTuna Återbruksgalleria. Istället för att saker ligger hemma hos dig och tar upp plats, eller slängs på återvinningscentralen, kan du lämna in dem för återbruk. På ReTuna tas sakerna omhand, görs om, förbättras, förnyas och säljs vidare i gallerians olika butiker.

Här kan du läsa mer om ReTuna Återbruksgalleria.