Till sidans huvudinnehåll

Använd rätt säkring

Hur hittar du säkringarna hemma hos dig och varför är det viktigt att ha rätt säkringsstorlek? Här har vi samlat frågor och svar om säkringar och passdelar.

Frågor och svar om säkringar och passdelar

Vanliga frågor om särkringsstorlekar

Upptäcker du att någon eller alla passdelar till dina huvudsäkringar inte stämmer överens med ditt elnätsabonnemang, behöver du själv inte rapportera detta till oss. Vid elmätarbytet hemma hos dig kommer montören att se detta och registrera rätt uppgifter. Du får sedan ett bekräftelsebrev med information om att du har blivit överflyttad till rätt elnätsabonnemang.

Om du känner dig osäker på vilka säkringar du bör använda rekommenderar vi dig att ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. De kan bäst bedöma vilka huvudsäkringar och passdelar du bör ha utifrån förutsättningarna i just din anläggning. Du är självklart alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice för att få tips och råd om vad du kan göra.

Vid elmätarbytet hos dig kan montören ha upptäckt att de passdelar du har för dina huvudsäkringar i elskåpet, inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang. Du har då flyttats över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan ha blivit antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Det är färgen på passdelen som avgör hur stora säkringar du kan ha och vilket elnätsabonnemang vi ska fakturera dig för. Om du har flera olika sorters passdelar är det den med högst amperestorlek som är styrande för din avgift. 

Du hittar uppgifter om ditt elnätsabonnemang på din faktura under rubriken "Elnät" och "Avstämd period". 

Nej. I de fall vi upptäcker att de passdelar du har för huvudsäkringarna i elskåpet skiljer sig mot vad du betalar för, så kommer du att få brev av oss. Vi har då flyttat över dig till rätt elnätsabonnemang och kommer att debitera dig en abonnemangsavgift baserad på den passdel i din anläggning med störst ampere-storlek. 

Ja, du behöver anlita en auktoriserad elinstallatör som utför ändringen på plats hos dig och sedan anmäler det till oss. När vi har mottagit färdiganmälan från elinstallatören debiterar vi dig enligt det nya elnätsabonnemanget.

Ja! Färgerna talar om vilken storlek det är på passdelen och vilken säkring som passar i den. Det är passdelen som avgör vilket elnätsabonnemang du får betala för. Har du olika färger på passdelarna är det passdelen med störst ampere-storlek som avgör vilken avgift du får betala. En elinstallatör kan oftast hjälpa till med att lägga om last i elanläggningen och därmed se till att du kan ha minsta möjliga passdelar för dina behov.

Passdelar illustration 1.jpg

Till varje elanslutning finns en elmätare och huvudsäkringarna brukar sitta i närheten av elmätaren. Säkringarna begränsar hur mycket el du kan använda samtidigt och skyddar din elanläggning, och mätaren mäter den mängd el du tar ut från elnätet.

Det är lätt hänt att förväxla huvudsäkringar med andra säkringar man kan ha i sin anläggning. Skruvar man ur huvudsäkringarna så slocknar elen i hela anläggningen (även elmätaren), medan andra säkringar i anläggningen släcker delar av anläggningen (exempelvis spisen, vardagsrummet eller sovrummet). Huvudsäkringarna är oftast tre tillsammans (trefas) men kan också bara vara en i enfasiga anläggningar, exempelvis äldre små lägenheter.

Elmätaren och huvudsäkringarna brukar sitta i ett skåp på husväggen utanpå fastigheten eller på en innervägg i huset (förmodligen lite undangömt). De sitter som regel nära platsen där elen kommer in från elnätet. I flerbostadshus brukar mätarna dock sitta i ett separat mätarrum i källarvåningen. Då ska fastighetsägaren tydligt ha märkt upp vilken mätare som mäter vilken lägenhet.

Ja. Enligt de allmänna avtalsvillkoren (punkt 3.8) är du skyldig att ha rätt avgiftsbestämmande passdel och säkring för anläggningen.

Du som privatperson kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.
Du som näringsidkare kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.

Nej, byte av passdel måste göras av en auktoriserad elinstallatör. Försäkringsbolag ersätter inte skador där installationer gjorts av obehöriga personer och utan tillräcklig kunskap kan elarbete innebära livsfara. Byta säkring kan du dock göra själv. 

Passdelen är den del som förbinder säkringen/proppen med propphålet och som du skruvar in säkringen i. Den kan ha olika färger beroende på vilken säkringsstorlek den är till för.

En säkring eller "propp" i folkmun, är en anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar, vilket skulle kunna leda till överhettning och i värsta fall brand. Det är alltså en typ av säkerhetsmekanism.

Passdel och säkring.jpg

Om en eller flera passdelar saknas eller är trasiga behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som åtgärdar detta.

Saknade eller trasiga passdelar/bottenkontakter utgör ett allvarligt avsteg både från de allmänna avtalsvillkoren och från tillverkarens anvisningar för en elapparat med passkontakter. Det utgör inte bara ett avtalsmässigt brott utan även en potentiell elsäkerhetsfara då större säkringar kan användas än vad anläggningen klarar av.

Du som privatperson kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.
Du som näringsidkare kan läsa våra allmänna avtalsvillkor här.

Under 2023 utför vi elmätarbytaren hos våra elnätskunder. I samband med det ser vi över passdelarna till dina huvudsäkringar så att de motsvarar det du betalar för. Om vi upptäcker att passdelarna inte stämmer överens med ditt nuvarande elnätsabonnemang, flyttas du över till rätt abonnemang. På samma gång ändras din avgift som kan bli antingen högre eller lägre, beroende på vilka passdelar du har. Om denna förändring gäller dig får du ett bekräftelsebrev av oss där vi upplyser dig om ditt nya rätta elnätsabonnemang. 

Om du anser att du felaktigt har blivit överflyttad till ett annat elnätsabonnemang, är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice så hjälps vi åt att hitta en lösning.

En auktoriserad elinstallatör är den som bäst kan göra en säker bedömning utifrån förutsättningarna i just din anläggning. Generellt kan man säga att huvudsäkringarna bör vara någon storlek större än den största säkringen i din gruppcentral. Så om du har 16 A ”inne” i gruppcentralen så kan det vara lämpligt att ha 20 A ”ute” i mätar-/elskåpet. Om du vill kan du prova att ha lägre huvudsäkringar under en period och se om de löser ut när du använder mycket el samtidigt. Om du inte upplever bekymmer med lägre huvudsäkringar så kan det vara lämpligt att anlita en elinstallatör som byter till lägre passdelar, så att du får en lägre elnätsavgift.