Till sidans huvudinnehåll

Avräkning på elmarknaden - månadspris och timpris

Mycket förenklat så kan man säga att det finns två sätt att beräkna priset för din elanvändning varje månad - månadspris och timpris.

Månadspris

Månadspris innebär att din elhandlare debiterar dig för ett genomsnittligt pris för månadens alla timmar och det är genomsnittspriset som elhandlaren fakturerar dig efter. Priset är alltså detsamma oavsett när under månaden som du använder elen.

Timpris

Med timpris tar elhandlaren priset från elbörsen som varierar för varje timme och har det som utgångspunkt för vad du ska betala för varje timme under månaden. Även om du har timpris får du fakturan med det intervall som du har avtalat, exempelvis månadsvis. För att en elhandlare ska kunna sätta timpris på din elanvändning så krävs det att elnätsföretaget mäter och rapporterar din elanvändning för varje timme. 

Med månadspris tittar man alltså på hur mycket el man använder under en hel månad och med timpris tittar man på hur mycket man använder varje timme. 

Timavräkning

Idag samlar våra elmätare in mätvärden för dygnets varje timme i alla våra kunders anläggningar. Timavräkning är en kombination av att både mäta timvis elanvändning och sedan rapportera detta till elmarknaden. Timavräkning möjliggör att man som kund kan köpa el för det timpris som gäller på elmarknaden varje timme (spotpris) och är alltså en förutsättning för att kunna ha timpris.

Idag är endast ca 10 % av alla anläggningar timavräknade, men om de flesta hade timpris och timavräkning skulle det i förlängningen ge flera fördelar. Man skulle som kund spara både på plånboken och naturen om man styr hur och när man använder el i sin vardag med elpriset per timme (spotpris) som riktmärke. Ofta när priset är lågt finns det god tillgång till förnybar energi vilket innebär mindre utsläpp av koldioxid. Om man dessutom styr sin elanvändning till när belastningen är lägre på elnätet så används både elnät och energikällor mer effektivt.

Schablonavräkning - månadsvis avräkning

Trots att våra elmätare mäter per timme så är det allra vanligaste att man avräknas månadsvis, detta kallas för schablonavräkning. I lagen tillåter man denna form av avräkning men man premierar övergång till timavräkning genom att förbjuda elnätsföretag att ta ut någon särskild avgift för timmätning. Vi vill att våra kunder ska kunna välja om deras anläggning ska timavräknas eller schablonavräknas och administrerar en övergång utan avgift oavsett vilket man väljer. Byte av avräkningsmetod medger vi i regel endast en gång per år per kund och anläggning.

Ett beslutat EU-direktiv är att timmätning byts ut till kvartsmätning (15 min-värden) i hela Sverige under 2023. Det innebär isåfall tätare uppföljning med högre kvalitét på mätningen och en ännu mer hållbar elmarknad som följd!