Priser

Här hittar du prisinformation för privatkunder som gäller från och med 1 januari 2023.

Färgsorteringspåsar på band

Priser för Återvinning

Här hittar du priser för bland annat sopkärl, trädgårdskärl och andra avgifter inom återvinning.

Kilowattimme-mätare

Priser för Elnät

Här hittar du de aktuella elnätspriserna som vi tar ut för att distribuera el till din fastighet.

ett glas med vatten.

Priser för Vatten och avlopp

Här kan du läsa om alla våra priser inom vatten och avlopp. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte anslutit dig än.

Ljusslingor

Priser för Elhandel

Här får du hjälp att hitta aktuella priser på våra elavtal och tillval.