""

Dina rättigheter som konsument

Om du inte är nöjd, har synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta vår kundservice. Detta göra du enklast genom att använda formuläret nedan. Berätta varför du inte är nöjd, din åsikt är viktig för oss!

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad. Ellagen hittar du på riksdagen.se

Här hittar du mer information om konsumentens rättigheter enligt ellagen, kapitel 11

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. 

Rådgivning

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning.

Varje kommun har sin Energi- och klimatrådgivare som vänder sig till allmänheten och kostnadsfritt svarar på frågor och ger dig råd om energieffektivisering. Regelverket har ändrats så att Strängnäs som enskild kommun inte längre ansvarar för energi- och klimatrådgivning till kommuninvånarna. Från i år kommer nu kommunerna att samarbeta i större utsträckning för att kunna erbjuda en ännu bättre service. Det kommer att bli ett samarbete mellan Eskilstuna och Strängnäs som innebär att Eskilstuna även svarar för Strängnäs kommuns geografiska område. I Eskilstuna heter han Arne Johansson som du når på telefonnummer 016-710 22 60 eller via mejl: arne.johansson@eskilstuna.se  

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.  

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte ledet till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Skicka ditt ärende till oss