Kommer alla försändelser från SEVAB att gå till Kivra?

Nej. I dagsläget är det enbart fakturorna som kommer i Kivra. Det kan bli fler typer av försändelser i framtiden men vi börjar med fakturorna.