Till sidans huvudinnehåll
Två personer tittar på planritning

Tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.

Vi behöver då att din behörige elinstallatör anmäler det till oss via Elsmart, vårt digitala system för för- och färdiganmälan. Anmälan från elinstallatören behöver komma in till oss minst tio arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Pris för in- och urkoppling gäller från och med 2020-07-01

Eventuella kostnader för nätutbyggnad eller extraordinära åtgärder kan tillkomma och offereras vid kontakt.

Mätarsäkring Pris
16-63 A 11 625 kr
80-250 A 16 844 kr
Över 250 A  
2 kablar 22 458 kr
3 kablar 28 073 kr
4 kablar 33 688 kr
* Tilläggsavgift 6 250 kr

* Tilläggsavgift gäller vid beställning mindre än tio arbetsdagar före inkoppling.

I priset ingår in- och frånkoppling, montering och nedtagning av energimätare. Du som kund tillhandahåller ett elskåp med fast ansluten kabel, max tio meter. I elskåpet ska det finnas plats för energimätare och den ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415, av elsäkerhetsskäl. Om anslutning av skåpet inte kan göras på överenskommen tid på grund av att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

Övriga avgifter

Förutom för in- och urkoppling betalar du som elkund under anslutningstiden nätavgift samt priset för den energi som används. Nätavgift och kostnad för använd energi faktureras separat. För att få uppgifter om dessa priser kan du kontakta kundservice.

Tänk på att...
  • Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, till exempel med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.
  • En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än sex månader.