Till sidans huvudinnehåll
Man sågar brädor i maskinsåg

Tillfällig elanslutning

Ska du bygga och behöver byggström tillfälligt? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheterna att leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

Under byggtiden kan du behöva tillfällig el. Börja med att kontakta en behörig elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om anslutning av tillfällig el till oss. I anmälan ska det bifogas en plan som visar var du har tänkt att byggmätarskåpet ska stå. Byggmätarskåpet beställer du själv av din elinstallatör och vi anvisar till närmaste anslutningspunkt. Sedan ansluter vi ditt tillfälliga mätarskåp till elnätet och monterar elmätare. Du väljer själv vilket elhandelsbolag du ska teckna avtal med för din tillfälliga elanvändning.

Var ute i god tid

Anmälan från elinstallatören behöver komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Placering av mätarskåp för tillfällig elanslutning

Sker på överenskommen plats med SEVAB, bredvid befintlig uttagspunkt i vårt nät. Exempelvis kabelskåp (serviskabel max fem meter), transformatorstation (serviskabel max tio meter) eller i förberedd serviskabel i tomtgräns (vid nybyggnads/exploateringsområden). Vid anslutning till luftledningsnät sker det enbart vid uttagspunkt (stolpe) där avsäkring kan ske utan ombyggnad av luftledningsnätet. Serviskabel ska vara inkopplad i byggmätarskåpet före anslutning till elnätet.

Uppsägning av tillfällig elanslutning

När du inte längre behöver byggström säger du upp din tillfälliga elanslutning. Uppsägning sker lämpligast genom att du kontaktar din elinstallatör, som skickar in en anmälan om bortkoppling. I det fall den tillfälliga elanslutningen skall övergå till permanent elanslutning i samband med en anmälan om nyanslutning på samma fastighet och kund, sker bortkopplingen av tillfällig elanslutning i samband med inkoppling av den nya permanenta elanslutningen. Mätaren flyttas då till den permanenta elanslutningen. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats. 

Att tänka på vid tillfällig elanslutning

Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis. Tillfällig elanslutning ersätter inte en permanent elanslutning och ska enbart användas under en begränsad tid, dock max 2 år. Exempelvis under pågående nybyggnation. I de fall Eskilstuna Energi och Miljö bedömer att den tillfälliga elanslutningen används som permanent elanslutning, kan den tillfälliga elanslutningen komma att kopplas bort från elnätet och mätare monteras ned.

Vid en eventuell nätombyggnad eller akuta driftproblem på berörd anslutningspunkt i elnätet, förbehåller vi oss rätten att koppla bort den tillfälliga elanslutningen. Om det finns fortsatt behov av en tillfällig elanslutning, anvisas om möjligt, en ny plats i elnätet. Samordning sker med kund/kontaktperson som finns anmäld i föranmälan. Exempel på nätombyggnad, kan vara rasering/ombyggnad av station, kabelskåp eller lednings/kabelnät.  

Två personer tittar på planritning

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.

Ska du gräva?

Planerar du att gräva? Låt oss visa vart alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.