Vilken säkring/passdel bör jag ha?

Din elinstallatör är den som bäst kan göra en säker bedömning utifrån förutsättningarna i just din anläggning. Generellt kan man säga att huvudsäkringarna bör vara någon storlek större än den största säkringen i din gruppcentral. Så om du har 16 A ”inne” i gruppcentralen så kan det vara lämpligt att ha 20 A ”ute” i mätar-/elskåpet. Om du vill kan du prova att ha lägre huvudsäkringar under en period och se om de löser ut när du använder mycket el samtidigt. Om du inte upplever bekymmer med lägre huvudsäkringar så är det lämpligt att be en elinstallatör att byta till mindre passdelar så att du får rätt till en lägre elnätsavgift.