Varför har jag fått ändrad säkringsavgift?

Vid vårt besök hos dig har vi upptäckt att de passdelar du har för säkringar i elskåpet, inte stämmer överens med våra registrerade uppgifter. Det är storleken på passdelen som avgör hur stora säkringar du kan ha och vilken säkringskostnad som ska faktureras. Säkringarnas storlek styr hur mycket el du kan använda. Vi har nu gjort omfattande kontroller i våra system och ändrat säkringsstorlek så att avgiften vi debiterar dig stämmer överens med verkligheten.