Var finns mina huvudsäkringar/passdelar?

Till varje elanslutning finns en elmätare och huvudsäkringarna brukar sitta i närheten av elmätaren. Säkringarna begränsar strömstyrkan som anslutningen kan ta ut från elnätet och mätaren mäter den mängd el du tar ut från elnätet, så de hör ihop. 

Det är lätt hänt att förväxla huvudsäkringar med andra säkringar man kan ha i sin anläggning. Skruvar man ur huvudsäkringarna så slocknar elen i hela anläggningen (även elmätaren), medan andra säkringar i anläggningen släcker delar av anläggningen (t.ex. spisen eller vardagsrummet och sovrummet). Huvudsäkringarna är oftast tre tillsammans (trefas) men kan också bara vara en i enfasiga anläggningar, exempelvis äldre små lägenheter.

Elmätaren och huvudsäkringarna brukar sitta i ett skåp på husväggen utanpå fastigheten eller på en innervägg i huset (förmodligen lite undangömt). De sitter som regel nära platsen där elen kommer in från elnätet. I flerbostadshus brukar mätarna dock sitta i ett separat mätarrum i källarvåningen. Då ska fastighetsägaren tydligt ha märkt upp vilken mätare som mäter vilken lägenhet.