Till sidans huvudinnehåll

Prisförfrågan på elanslutning

Går du i tankarna på att bygga villa, flerbostadshus, kontor eller industri? Eller vill du kanske ändra en befintlig elanslutning? Skicka in en prisförfrågan så lämnar vi en prisindikering på önskad åtgärd.

Fyll i och skicka in formuläret här nedan, så återkommer vi med en prisindikering på vad exempelvis en elanslutning till din nya fastighet skulle kunna kosta.

Till varje ansökan måste en karta bifogas där det tydligt framgår var du önskar anslutningen. Alternativt kan du ange dina koordinater (glöm inte bort att ange koordinatsystem).

Vid en normal villaanslutning brukar endast en mätare monteras. Vid flerbostadshus brukar i de flesta fall en mätare per lägenhet samt en mätare till fastigheten monteras. Vid industrier eller kontorslokaler varierar antalet mätplatser beroende på hur lokalerna nyttjas.

Att tänka på vid prisförfrågan på elanslutning

Prisindikeringen ersätter inte en riktig offert på en inskickad föranmälan, priset kan därför skilja sig och är inte bindande. Prisindikeringen är beräknad med nedan angivna förutsättningar och utifrån rådande förhållanden vid förfrågan. Ändras förutsättningarna kan priset påverkas. I prisindikeringen ingår inte sprängning, tjältining, riksantikvarisk kontroll eller hantering av miljöfarligt avfall i mark.

Normalt besvarar vi endast en prisförfrågan per anslutning. 

Saknar du karta eller koordinater?

På kartor.eniro.se kan du både spara ner en skärmdump och se dina koordinater.

För att hitta dina koordinater klickar du på Visa GPS-koordinater nere i högra hörnet och drar sedan markören till den plats på kartan där du önskar anslutning. Ange siffrorna under koordinatsystemet SWEREF 99 TM(nord, öst) i formuläret. Ange även att du använt dig av detta koordinatsystem.