Till sidans huvudinnehåll
Höstskog

Bra Miljöval El

Tuffa miljökrav är en trygghet för dig som kund och du som är kund hos oss kan välja miljömärkt el till ditt elavtal. Kim Blomster, produktansvarig för el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen, förklarar varför det är ett klokt val.

Vad betyder Bra Miljöval märkningen?

– Bra Miljöval betyder att elproduktionen uppfyller Naturskyddsföreningens miljökrav. De elbolag som blivit godkända kan sälja förnybar el som är märkt med Bra Miljöval. Skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el är att det sistnämnda innebär hårda miljökrav på själva elproduktionen.

Vad får kunder som väljer Bra Miljöval till sitt elavtal?

– Ett elavtal med 100 procent förnybar el som framställs på ett miljömässigt bättre sätt. Kunden ser också till att elbolaget sätter av pengar till fonder som antingen minskar elanvändningen (energieffektiviseringsprojekt) eller ser till att miljöpåverkan från vattenkraften minskar (miljöfondsprojekt).

”Naturskyddsföreningen kontrollerar att elbolagen lever upp till miljökraven. Det är en trygghet för elkunden och ett enkelt sätt att vara med och skapa en mer hållbar framtid.”

Varför är det viktigt att välja till Bra Miljöval?

– All elproduktion påverkar miljön, men med Bra Miljöval är elbolag och elkunder med och ser till att den negativa miljöpåverkan minskar. Detta genom fondprojekten. En tredje part, det vill säga Naturskyddsföreningen, kontrollerar att elbolagen lever upp till miljökraven. Det är en trygghet för elkunden och ett enkelt sätt att vara med och skapa en mer hållbar framtid.

kimb_400[1].jpg

Bra Miljöval i ditt elavtal?

Bra Miljöval

  • Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen som ställer höga miljökrav på elproduktionen.
  • Märkningen garanterar att du får el från vind- eller vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Dessa klassas som förnybara energikällor.
  • Du som vill ha el märkt med Bra Miljöval väljer det när du tecknar elavtalen Rörligt elpris eller Fast elpris hos oss.

Kim Blomster
Naturskyddsföreningen

Höstskog

Bra Miljöval El

Tuffa miljökrav är en trygghet för dig som kund och du som är kund hos oss kan välja miljömärkt el till ditt elavtal. Kim Blomster, produktansvarig för el märkt med Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen, förklarar varför det är ett klokt val.