Till sidans huvudinnehåll
Grävskopa full med jord

Ska du gräva?

Planerar du att gräva? Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se. Då får vi ett meddelande vad du letar efter och vi kan visa var ledningarna finns via kartor och/eller med utsättning av dessa. Vid utsättning märker vi ut med sprej var olika ledningar finns i marken. Beställer du utsättning senast 5 arbetsdagar innan grävning ska ske utför vi arbetet kostnadsfritt, annars är avgiften 1425 kr (inkl. moms).

Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.

Anvisningsfärger vid utsättning

El Gul sprej/röd käpp
Stadsnät Grön sprej
Fjärrvärme Röd sprej
Vatten och avlopp Blå sprej

För arbete vid elledningar

När det gäller elnätet så är det viktigt att allt arbete intill spänningsförande jord- eller luftledningar sker med stor varsamhet. Vårdslöshet eller okunnighet kan medföra livsfara för både dig och andra samt orsaka farliga och kostsamma driftavbrott och dyra reparationsarbeten.

Om du skadar en ledning, betrakta den som livsfarlig och ring omedelbart vår felanmälan på 0152-460 50. Eventuella kostnader för att återställa skadan står du för.

Beställ ledningsanvisning

Ska du gräva? Du kan enkelt beställa din ledningsanvisning hos Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar är nergrävda och slippa onödiga avgrävningar.

Teknisk standard - VA

Här hittar du anvisningar och riktlinjer för projektering och ledningsbygge av vatten och avlopp.

Tänk på att..

  • dokumentera ledningens sträckning då du som beställare ansvarar för att markeringarna är bestående.
  • markeringarna vid utsättning håller inte alltid för väder och vind, de kan försvinna vid till exempel ihållande eller kraftigt regn.
  • anvisningen gäller en månad från utförandet, önskas en ny visning inom en månad så kostar det extra.
  • för anvisning av telefon- och tv-kablar måste du vända dig till respektive leverantör. För gatubelysning hänvisar vi till Strängnäs kommun.