Till sidans huvudinnehåll
Flicka som ligger på en säng och läser med  hjälp av pannlampa

Styrel och manuell förbrukningsfrånkoppling

Skulle det bli akut elbrist i landet, så kallad effektbrist, måste samhället ändå fungera. Då kan elen i vissa områden behöva stängas ner under en tid för att inte elnätet ska bli överbelastat.

Det måste alltid finnas en balans mellan hur mycket el som används och hur mycket som produceras eftersom det inte går att lagra el. Efterfrågas det mer el än vad som kan produceras uppstår så kallad effektbrist vilket kan innebära att elen inte räcker till i alla delar av landet. I ett sådant scenario kan det bli aktuellt att koppla bort elen för vissa under en kortare tid för att skydda nätet från överbelastning. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling, ett kontrollerat kortare strömavbrott för användning i nödsituationer.

Bara som en nödåtgärd

Hittills har man aldrig behövt använda sig av manuell förbrukningsfrånkoppling i Sverige men den här vintern ser vi att det finns en högre risk för detta. Skulle det bli aktuellt är det Svenska Kraftnät (SVK) som beslutar i vilken region och hur mycket el samt hur länge som elen behöver kopplas bort. De ger därefter order till regionala nätföretag om frånkoppling som då ska verkställa detta inom 15 minuter. Det går inte att säga hur länge elen kommer att vara avstängd, men enligt Svenska Kraftnät rör det sig troligtvis om ett par timmar.

Här förklarar Svenska Kraftnät mer om manuell förbrukningsfrånkoppling.

Styrel – prioriterar samhällsviktiga elanvändare

Styrel är en planeringsprocess för vilka verksamheter som ska prioriteras om det skulle uppstå akut elbrist. Det kan t ex röra sig om sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och liknande verksamheter som kan ha betydelse för liv och hälsa eller för att samhället ska fungera. Det är myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer som tillsammans arbetar med att klassificera prioritering av olika samhällsviktiga tjänster. Genom Styrel får varje län och kommun en lista på de verksamheter som är högst prioriterade om det blir aktuellt att koppla bort delar av elnätet under en viss tid. Prioriteringslistan är sekretessbelagd då den innehåller känslig information. Läs mer om Styrel hos Energimyndigheten.

Såhär kan vi minska risken för effektbrist

Mest el används på morgonen när alla vaknar och industrierna startar igång samt senare på eftermiddagen då många kommer hem från jobbet och ska laga mat, tvätta och kanske duscha efter träningen. Fler och fler laddar också sina elbilar när de kommer hem. Belastningen blir extra hög vintertid eftersom det är kallare och mörkare ute och mer el går åt till uppvärmning och belysning.

Om vi kan sprida ut vår elanvändning kan vi plana ut förbrukningstopparna och undvika effektbrist. Exempelvis genom att tvätta på helgen när industrierna står still. Eller sätta diskmaskinen på timer så att den går igång senare på kvällen och ladda elbilen under natten.

Här hittar du fler tips för att sprida ut din elanvändning.

Förberedd vid strömavbrott

Oavsett om ett strömavbrott inträffar oavsiktligt eller planerat, är det bra att vara förberedd. Oftast är strömavbrott inte speciellt långvariga men myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) råder alla invånare att vara förberedda för att klara sig utan el och vatten i 72 timmar.

Här kan du se vad som är bra att alltid ha hemma om strömmen försvinner.

Här kan du läsa mer om hemberedskap hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Barn med mobiltelefoner

Effektfrågan

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag, hur ska vi möta framtidens behov?

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Med några enkla medel kan du minska din elkostnad och miljöpåverkan. Så blir du mer energimedveten och får bättre koll på elanvändningen i ditt hem.

Frågetecken lysande glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!

Nu hjälps vi åt att spara el!

Nu hjälps vi åt att spara el!

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Nu räknas varje kilowattimme som används och varje liten förändring spelar roll. Genom att minska vår användning kan vi sänka de höga elpriserna och se till att elen räcker även under de kallaste timmarna i vinter.