Till sidans huvudinnehåll
Många el-ledningar med solnedgång i bakgrunden

Sveriges ökade energiförbrukning bidrar till ökat elbehov

Vad önskar vi? Hållbarhet i samhället. Hur når vi hållbarhet? Elektrifiering! Såklart är det inte så lätt. Men ofta framställs det som att elektrifieringen är lösningen. Att så länge industrin, fordonsflottan och det mesta elektrifieras så minskar utsläppen, vilket är vår största utmaning.

Sveriges el och elanvändning i Sverige

Mellan 1950 och 1980 talet byggdes majoriteten av det svenska elnätet ut. Under den tiden var det svårt att föreställa sig att framtiden skulle bjuda på eldrivna bilar. Eller att andra tyngre fordon även de skulle drivas med el. Det var nog ingen som kunde föreställa sig ett liv med mobiltelefoner och vikten av att kunna ladda dessa. Men så ser livet ut i modern tid. Idag har vi otroligt många prylar till vardags som kräver el, och det kräver också ett ständigt uppdaterat elnät som byggs ut. Förutom att expandera elnätet kan vi bli mer eftertänksamma kring vår elanvändning och spara på elen. 

Regionen växer så det knakar, och det samtidigt som vårt elektrifierade samhälle kräver mer tillgång på el. Det finns ett intresse från både nationella och internationella aktörer att driva deras verksamheter i vår region, och flera av dem använder stora mängder el. Det är en nationell samhällsfråga hur vi ska förse de ökade elbehoven. Den kallas för effektfrågan, och gäller hur den elmängd som krävs under vissa tidpunkter får utrymme i ledningarna. Framförallt gäller detta under vardagar med kallare klimat. Då är industrin igång och tar mycket el för uppvärmning. Elnäten räcker inte till för all el, och därför är utbyggnad av elnätet en möjlig framtida väg. Det kommer dock krävas lång tid för detta.

"Det är en nationell samhällsfråga hur vi ska förse de ökade elbehoven. Den kallas för effektfrågan, och gäller hur den elmängd som krävs under vissa tidpunkter får utrymme i ledningarna."

 

Kapacitetsbrist i elnät – Så kan det lösas

För att lösa effektfrågan i elnäten finns det mycket att göra. 

  • Våra företagskunder får ta del av vikten av effekteffektivisering och energieffektivisering.
  • Vi tror på samverkan och dialog.
  • Våra privatkunder får också information om frågan.
  • Vi tipsar om vad man själv kan göra för att bidra.
  • Vi deltar i projektet effektoptimering som tittar på hur flera aktörer ska lösa frågorna tillsammans.
  • Läs även 5 snabba energispartips

Energieffektivisering har det länge diskuterats kring. Det finns alltid mer som kan göras och alltid mer kunskap att få kring ämnet. Förutom de positiva effekterna det får för miljön, har det även en ekonomisk vinning för både företag och hushåll. Den bästa energiförbrukningen är den som aldrig blir av!

Ett nyare begrepp, effekteffektivisering, handlar om planering av elanvändandet. Det är framförallt företagen som kan göra skillnad genom att använda elen vid rätt tidpunkter. Ett exempel på detta är uppladdningen av Uppsalas bussar. På dagtid använder de hälften så mycket el som under natten, där det finns mer effekt att utnyttja. Om alla bidrar till att sprida ut elanvändningen kommer effekttopparna att minska, vilket innebär att elen i våra elnät får ett flöde slipper trafikstockning. Få förändringar i elanvändandet hos många kunder ger sammantaget stor effekt. Tillsammans kan vi bidra till förändring!

Nyttja elen vid rätt tidpunkt

Vårt elnät är lågt belastat under kvällar och nätter, därför behöver vi hjälpas åt att använda mer av elen under dessa perioder istället för under dagen. Välj med fördel att tvätta senare på kvällen eller att ladda elbilen över natten.

Enhet för effekt och energi

Effekt mäts i watt (W) och är en enhet för hur mycket elenergi ett föremål förbrukar under ett givet ögonblick. Till exempel lyser en glödlampa starkare ju högre watt den har. Energiåtgången fås ut genom att multiplicera tiden som apparaten är på med effekten.

Energi anges i wattimmar (Wh) och är den el som produceras. Om en lampa som är på 40 watt lyser i 25 timmar blir energimängden 1000 Wh, som skrivs som 1 kWh.

Strand med en massa solbadare

Trångt både på strand och i elnät

Befolkningen växer, fordon blir elektrifierade, städer är uppkopplade och industrierna är elintensiva. Vi kommer dessutom använda mer el i framtiden än idag. För att klara leveransen krävs det att elnäten uppdateras och byggs ut.