Timmätning

Timmätning av el innebär att vi mäter din elanvändning timme för timme i stället för månadsvis som är det vanligaste idag. Du kan se din elanvändning timme för timme på Mina sidor och har möjlighet att få elen prissatt timvis med timavräkning.

Fördelaktigt med timmätning

Den största fördelen med timmätning är att du som kund har möjlighet att styra din användning till de timmar då elen är mindre eftertraktad och därför billigare. Du tjänar alltså på att använda el på tider då färre gör det, och vi tjänar på det eftersom det blir lättare för oss att tillgodose allas elbehov.

Begäran om timmätning hanteras från 2020 

Att beställa timmätning kostar inget extra. Men för att kunna få det krävs att man har en elmätare som stödjer den funktionen. De elmätare som används idag i de allra flesta hushåll i vårt elnät klarar inte av timmätning och vid en beställning måste de därför bytas ut.

Under andra halvåret av 2021 kommer alla våra lägenhets- och villakunder få nya elmätare som bland annat har funktioner som stödjer timmätning.