Din mätplats

Som fastighetsägare är du alltid ansvarig för din elanläggning. Inför bytet behöver du se till att mätaren är tillgänglig och att inget är i vägen för mätaren. Vi kommer läsa av din mätare innan mätarbytet och även dokumentera din mätplats. Beroende på hur du bor och hur din mätare sitter kan du behöva vara hemma vid mätarbytet.

Som fastighetsägare ansvarar du alltid för din elanläggning. Mätplatsen ägs alltså av dig och syftar till att ge en plats åt elnätsföretaget att sätta upp mätning. Själva elmätaren tillhör elnätsföretaget och kostnaden för drift och förnyelse av mätaren tas ut genom ordinarie elnätsavgifter.

Det är okej att en mätare sitter inomhus, även om det är enklare för alla parter om den sitter ute. Vi rekommenderar att nya villaanläggningar sätts upp med mätare i ett skåp på tomtgräns. Som fastighetsägare är du fri att flytta på din mätarplats. Detta ska i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör som gör en formell föranmälan om detta till oss.