Elmätare

Vi mäter den el du använder

Vi läser av din elmätare automatiskt minst en gång i månaden.

Den el du använder mäts av en elmätare. Användningen mäts i kilowattimmar (kWh) och du ser siffrorna på elmätarens display. Om du vill ta reda på hur mycket el du har använt under en viss period kan du kolla av mätarställningen dag ett och den sista dagen av perioden du vill mäta. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Vi läser av din elmätare vid följande tillfällen: 

- Minst en gång i månaden.  
- Om din elmätare byts ut. 
- När du byter elhandelsföretag. 
- När du flyttar. 

Den aktuella mätarställningen rapporteras vidare till ditt elhandelsföretag varje månad. Du kan även beställa timvis mätning, då mäter vi elen en gång i timmen.

Kvalitetskontroller

Varje år tar vi ett stickprov och kontrollerar ett antal mätare så att de mäter korrekt. Vi ingår i ett nationellt kontrollorgan för elmätare och testerna utförs noggrant av neutral part i dialog med myndigheten för mätning och mätinstrument (Swedac). Elmätare som mäter i handelssyfte lyder under hårda krav och håller en mycket hög standard. 

Om du misstänker något fel

Om du misstänker att din elmätare mäter fel så kan du beställa en enskild kontroll av mätaren. Om inget fel upptäcks, står du som kund för undersökningskostnaden. Här hittar du priser. Villkor för din mätning hittar du under kapitel 4 i allmänna avtalsvillkor.

Barn trycker på strömbrytare

Elsäkerhet hemma

Livsviktigt och livsfarligt.