Person använder cirkelsåg

Tillfällig elanslutning

Ska du bygga och behöver byggström tillfälligt? Vi kan leverera el dit du önskar!

Under byggtiden kan du behöva tillfällig el. Börja med att kontakta en behörig elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om anslutning av tillfällig el till oss. I anmälan ska det bifogas en plan som visar var du har tänkt att byggmätarskåpet ska stå. Byggmätarskåpet beställer du själv av din elinstallatör och vi anvisar till närmaste anslutningspunkt. Sedan ansluter vi ditt tillfälliga mätarskåp till elnätet och monterar elmätare. Du väljer själv vilket elhandelsbolag du ska teckna avtal med för din tillfälliga elanvändning.

Uppsägning av tillfällig anslutning

När du inte längre behöver byggström säger du upp din tillfälliga elanslutning. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats. 

Vid byggström

Tänk på att avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.

Två personer tittat på planritningar

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.

Grävskopa full med jord

Ska du gräva?

Planerar du att gräva? Låt oss visa vart alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.