Vill du välja bort förnybar el från ditt elavtal?

Priset på lokalproducerad förnybar el har skjutit i höjden. På kort tid har priset i stort sett fördubblats. Förnybar el har tidigare ingått gratis i elavtalet Strängnäs-el, men på grund av den stora prisökningen tillkommer det från och med 1 september en kostnad för förnybar el.

Du har rätt att välja

De nya avtalsvillkoren kommer att gälla från och med den 1 september 2023 och innebär att aktuellt marknadspris på ursprungsgarantier för förnybar el tillkommer. Du har rätt att välja bort förnybar el i ditt avtal. Det gör du enklast via formuläret längre ner på denna sida.

Vad händer om du inte gör något?

Du behöver inte göra något med anledning av denna villkorsändring. Från och med 1 september tillämpas de nya villkoren för Eskilstuna-el och ditt elavtal löper på som vanligt, men med den adderade kostnaden för förnybar el. Om du inte vill betala för förnybar el måste du aktivt välja bort det från ditt elavtal.

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du vill ha rådgivning eller ställa frågor. På sevab.com/teckna-elavtal kan du läsa om våra olika elavtal och se aktuella elpriser och villkor. Du har alltid rätt att säga upp ditt elavtal, vilket måste ske senast 14 dagar innan villkorsändringen träder i kraft.

Meddela oss senast 31 juli

För att vi ska kunna garantera att förnybar el hinner tas bort från ditt elavtal innan villkorsändringen träder i kraft behöver du meddela oss att du väljer bort förnybar el senast 31 juli.