Ursprungsmärkning visar var elen kommer ifrån

Ditt val påverkar vår totala miljö. När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Du kan välja att få el från vind eller vatten men du kan också välja att få lokalproducerad bio-el - vilket du får om du tecknar Strängnäs-el.

El från fossilfria energikällor - i alla våra elavtal

Om du inte gör något val får du vår elmix, som från den 1 april 2018 innebär el från enbart fossilfria energikällor, d v s sol-, vind-, vatten och kärnkraft. 

I vår avtalsform Strängnäs-el ingår förnybar och lokalproducerad el. För elavtalen Rörligt elpris och Fast elpris kan du göra ett tillval med vatten- eller vindproducerad el. Vill du byta avtalsform till Strängnäs-el eller lägga till vatten- eller vindproducerad el till ditt befintliga elavtal är du välkommen att kontakta vår kundservice.   

Elens ursprung totalt för våra elkunder 2018

Cirkeln nedan visar elmixen totalt för alla elkunder hos SEVAB under 2018, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Strängnäs-el har du 100 procent el från förnybara energikällor.

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2018 var 0,04 g/kWh för koldioxidutsläpp och 0,001 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el som består av 100 procent förnybar el som är lokalproducerad i kraftvärmeverket i Strängnäs. 

""

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?