Ursprungsmärkning visar var elen kommer ifrån

Ditt val påverkar vår totala miljö. När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Du kan välja el märkt med Bra Miljöval och du kan också välja att få lokalproducerad och förnybar el - vilket du får om du tecknar Strängnäs-el.

Enbart el från fossilfria energikällor i alla våra elavtal

Om du inte gör något val får du vår elmix där all el kommer från fossilfria energikällor, som sol-, vind-, vatten och kärnkraft. 

I vår avtalsform Strängnäs-el ingår förnybar och lokalproducerad el. För elavtalen Rörligt pris och Fast pris kan du lägga till tillvalet Bra Miljöval. Då får du el från 100 procent förnybara energikällor som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Vill du byta avtalsform till Strängnäs-el eller lägga till Bra Miljöval till ditt befintliga elavtal är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Elens ursprung för våra elkunder 2019 - 100% fossilfri el

Cirkeln nedan visar elmixen totalt för alla elkunder hos SEVAB under 2019, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Strängnäs-el har du 100 procent el från förnybara energikällor.

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 var 0,026 g koldioxidutsläpp och 0,002 g kärnbränsleavfall per kWh.

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el som består av 100 procent förnybar el som är lokalproducerad i kraftvärmeverket i Strängnäs. 

Ikon för elavtal

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

Ikon för mina sidor

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?