Ursprungsmärkning - Hur elen du köper är producerad

När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Det gör du genom valet av elavtal och tillval. Här redovisar vi ursprunget av den el som vi levererar hem till dig.

Fossilfri el i alla våra elavtal

Om du inte gör något val får du vår elmix där all el är producerad här i Sverige och kommer dessutom från fossilfria energikällor, alltså från biomassa, sol-, vind-, vatten och kärnkraft. 

I vår avtalsform Strängnäs-el ingår förnybar och lokalproducerad el. För elavtalen Rörligt pris och Fast pris kan du lägga till tillvalen Bra Miljöval och Solkraft. Då får du el från 100 procent el från förnybara energikällor. 

Elens ursprung för våra elkunder 2021 – 100 % fossilfri el

Cirkeln nedan visar elmixen för våra elkunder under 2021, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Strängnäs-el har du 100 procent el från förnybara energikällor.

 

SEVAB Elens ursprung 2021 totalt hemsida.png

SEVAB Elens ursprung 2021 ej specificerad hemsida.png

Text; Teckna vardagsvänligt elavtal

Teckna elavtal

Här kan du teckna nytt elavtal, se våra elpriser och jämföra våra olika elavtal. Välj bland våra elavtal Fast pris, Rörligt pris eller vårt populära elavtal Strängnäs-el.

Ikoner för olika kontaktvägar

Vi hjälper dig att välja elavtal

Det är inte alltid lätt att välja elavtal när det finns en uppsjö av olika elhandelsföretag som slåss om din uppmärksamhet. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det elavtal som passar dig bäst.