Ursprungsmärkning - Hur elen du köper är producerad

När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Det gör du genom valet av elavtal och tillval. Här redovisar vi ursprunget av den el som vi levererar hem till dig.

Fossilfri el i alla våra elavtal

Om du inte gör något val får du vår elmix där all el är producerad här i Sverige och kommer dessutom från fossilfria energikällor, alltså från biomassa, sol-, vind-, vatten och kärnkraft. 

I vår avtalsform Strängnäs-el ingår förnybar och lokalproducerad el. För elavtalen Rörligt pris och Fast pris kan du lägga till tillvalen Bra Miljöval och Solkraft. Då får du el från 100 procent el från förnybara energikällor. 

Elens ursprung för våra elkunder 2020 – 100 % fossilfri el

Cirkeln nedan visar elmixen för våra elkunder under 2020, samma information får du på din elfaktura. Om du gjort ett miljöval eller valt Strängnäs-el har du 100 procent el från förnybara energikällor.

Elmix 2020 total SEVAB.jpgElmix 2020 utan spec SEVAB.jpg

Ikon för elavtal

Teckna elavtal!

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

Ikon för mina sidor

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?