Gamla färgburkar

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

I varje hem finns det farligt avfall. Det kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral. Farligt avfall får aldrig slängas som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö.

Vilka typer av produkter räknas som farligt avfall?

Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier, målarfärg, naggellack och lampor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall.

Hur du ska hantera farligt avfall

Farligt avfall lämnar du in till Miljöboden på någon av våra återvinningscentraler. Om du bor i villa kan du få en Miljöbox av oss, den underlättar din hantering av farligt avfall. Om du bor i lägenhet kanske din fastighetsägare erbjuder sortering av t ex batterier och lampor i sorteringsrummet. 

Vad händer sedan med avfallet?

Efter att det farliga avfallet har lämnats in till Miljöboden sorteras och klassificeras det efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling. Elektronik innehåller till exempel värdefulla metaller som kan återvinnas hur många gånger som helst. 

Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag.

Exempel på farligt avfall

  • Batterier
  • Ljuskällor, så som halogenlampor, LED-lampor, glödlampor och lysrör
  • Fulla sprayburkar
  • Småelekronik, så som hörlurar. leksaker, telefoner.
  • Nagellack
  • Rengöringsmedel
  • Bekämpningsmedel
Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa - sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det enkelt för dig att hantera ditt farliga avfall.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Person som grillar mat

5 enkla tips på hur du grillar klimatsmart

Äntligen är grillsäsongen igång. Här kommer några tips på vägen till en hållbar och god sommar.

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.