Personal i arbetskläder som plockar upp farligt avfall ur miljöboxen.

Miljöbox Villa – ett enkelt sätt att sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det lättare för dig att hantera ditt farliga avfall. Tillsammans kan vi förhindra att det sprids i naturen och gör skada på miljön.

Hur fungerar Miljöbox Villa?

Miljöboxen hämtar du utan kostnad på någon av våra återvinningscentraler. Boxen förvarar du sedan i ditt hem och lägger ner farligt avfall i allt eftersom det uppkommer i ditt hem. På så sätt kan du enkelt samla allt ditt farliga avfall på ett och samma ställe, och utom räckhåll för barn. Boxen öppnar du med ett tvåhandsgrepp vilket gör den svåröppnad för barnhänder.

När Miljöboxen är full

När Miljöboxen är full tar du med dig den till någon av våra återvinningscentraler där du själv sorterar ut det farliga avfallet. Batterier, elektronik och lampor kan du själv sortera i olika lådor. Annat farligt avfall så som vätskor, sprayburkar och färg lämnar du in till Miljöboden där personalen tar om hand om det.

Efter att det har lämnats in till Miljöboden klassificeras det farliga avfallet efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling.

Vem får en Miljöbox?

Du som bor i villa i Strängnäs kommun får en miljöbox av oss. Om du bor i lägenhet kan det vara så att du sorterar ditt farliga avfall i fastighetens sorteringsrum, hör med din fastighetsägare hur det fungerar i just din fastighet. Batterier, ljuskällor och småelektronik kan du även lämna i vår insamlare i kommunhuset i Strängnäs. 

Mått

Boxen är ca 35 cm hög, 40 cm bred och 31 cm djup.

Tänk på att

 • Förvara kemikalier i sluten förpackning, gärna originalförpackning. Blanda inte olika kemikalier!
 • Förvara boxen inomhus
 • Vätskor och annat flytande farligt avfall ska förvaras i tät förpackning, helst i originalförpackningen. Se till att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Om du använder en annan förpackning än den ursprungliga, eller om ursprungsetiketten är borta, måste du skriva tydligt vad den innehåller.
 • Lägg inga skrymmande produkter i boxen. Tänk på att den måste kunna stängas.
 • Du ansvarar för att tömma och rengöra din miljöbox.
 • Miljöboxen tillhör fastigheten, likt ditt avfallskärl, och ska inte tas med vid flytt.

Exempel på farligt avfall

 • Bensin, diesel, fotogen, oljor, glykol, tändvätska
 • Målarfärg, thinner, lacknafta, aceton, lim
 • Kvicksilvertermometrar
 • Kaustiksoda, syror, lut, ammoniak
 • Fotokemikalier (framkallare, fixeringsvätska)
 • Sprayflaskor (färg, smörj, hår, deodorant).
 • Bekämpningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor
 • Småelektronik (klockor, leksaker, eltandborstar, telefoner)
 • Tändare
 • Batterier

Exempel på sådant som ej skall läggas i boxen är läkemedel (ska lämnas till apotek), och explosiva ämnen, ammunition och fyrverkerier (ska lämnas till polisen).

Exempel på farligt avfall

 • Batterier
 • Ljuskällor, så som halogenlampor, LED-lampor, glödlampor och lysrör
 • Sprayburkar
 • Småelekronik, så som hörlurar, leksaker och telefoner
 • Tändare
 • Nagellack
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Målarfärg
 • Kemikalier
Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Trasig stol

Vad räknas som grovavfall?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Olika exempel på pappersförpackningar

4 bra saker att veta om förpackningar

Hur finansieras återvinningen och hur mycket olja spar vi på att återvinna plast? Vi reder ut hur det fungerar.