Utedass i skog

Latrinhämtning

Har du utedass och inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet kan vi erbjuda latrintömning. Här kan du se när vi är i olika områden och hämtar latrin.

Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 på måndagen de veckor du har hämtning.

Du får veta vilken vecka vi hämtnar ditt kärl, den exakta dagen kan variera.

Ordinarie latrinperiod startar vecka 20 och sträcker sig till vecka 35.

Områden vecka
20, 24, 28, 32
  
Områden vecka
21, 25, 29, 33
Strängnäs    
Åker     
Länna    
Kronoparken Åker
 

Aspö 
Björsund 
Fogdö 
Helgarö
Tosterö
Vansö
Härad

Områden vecka
23, 27, 31, 35
  Områden vecka
22, 26, 30, 34
Mariefred
Toresund
Kalkudden/Edsala
Herresta
Hedlandet
  Selaön
Ringsö
Djupvik/Lundby
     

 

Bra att tänka på.

Hjälp oss att hjälpa naturen. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp. Du kan hjälpa oss genom att se till att latrinkärlet bara innehåller:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toapapper
  • Strömedel (t.ex. torv)


Priser för hämtning av latrin 

Avgift i kr per behållare och säsong

Tjänst Pris
Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten 4 ggr/säsong 2 000 kr
Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från körbar väg, 4 ggr/säsong

1 600 kr

Extra tjänster latrin

Felsorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll

300 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning utanför toaletten 500 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning på avtalad plats max 2 m från körbar väg 400 kr
Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning* 800 kr

*Gäller ej Ringsö

Grönt sopkärl i sommarhage

Sommarhämtning av avfall

För dig som har ett fritidshus i Strängnäs kommun erbjuder vi ett säsongsabonnemang.

Man i arbetskläder tömmer slambrunn

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.