""

Latrinhämtning

Har du utedass och inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet kan vi erbjuda latrintömning. Här kan du se när vi är i olika områden och hämtar latrin. Ordinarie latrinperiod startar vecka 20 och sträcker sig till vecka 35.

Områden vecka
20, 24, 28, 32
     
Områden vecka
21, 25, 29, 33
      
Områden vecka
21, 25, 29, 35
Aspö
Björsund
Fogdö
Helgarö    
Härad    
Länna    
Malmby    
Strängnäs    
Tosterö    
Vansö    
Åker
  Djupvik/Lundby
Mariefred  
Stallarholmen
  Ringsö
         

 

Bra att tänka på.

Hjälp oss att hjälpa naturen. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp. Du kan hjälpa oss genom att se till att latrinkärlet bara innehåller:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toapapper
  • Strömedel (t.ex. torv)

Priser för hämtning av latrin 

Avgift i kr per behållare och säsong

TjänstPris
Hämtning av behållare med påsatt lock utanför toaletten 4 ggr/säsong 2 000 kr
Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från körbar väg, 4 ggr/säsong

1 600 kr

Extra tjänster latrin

Felsorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll

300 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning utanför toaletten 500 kr
Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning på avtalad plats max 2 m från körbar väg 400 kr
Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning* 800 kr

*Gäller ej Ringsö

""

Sommarhämtning

För dig som har ett fritidshus i Strängnäs kommun erbjuder vi ett säsongsabonnemang.

""

Råd och regler för slamtömning

Läs mer om slamtömning och vad du ska tänka på innan vi kommer till dig.