Vit container.

Bli enkelt av med avfall med veckocontainer

I priset för veckocontainer ingår utställning, hämtning, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset som nedan anges inklusive moms.

 

Pris för veckcontainer 10m3 Zon 1 Zon 2 Zon 3
Sorterad (en fraktion) 1 900 kr 2 450 kr 2 950 kr
Osorterad (flera fraktioner) 2 900 kr 3 450 kr 3 950 kr

 

 

Zonindelning

Zon 1 - Avstånd 0-10 km från Kvittenvägen 42

Zon 2 - Avstånd 10-20 km från Kvittenvägen 42

Zon 3 - Avstånd 20-30 km från Kvittenvägen 42

Tänk på att du inte får slänga hushållsavfall, matavfall eller farligt avfall i containern. Se lista på vad du kan slänga i containern längre ned på sidan. 

Checklista innan du beställer en container

Gå igenom den här listan och se att du har koll på reglerna innan du beställer en container eller ett flak.

Skotta och sanda runt din container

När det är vinter är det viktigt att du skottar och sandar runt din container så att vår personal har möjlighet att tömma den. 

Vi gör alltid vårt bästa för att genomföra en tömning, men om det inte är möjlig på grund av snö och isbildning kan du komma att debiteras en bomkörningsavgift. 

Se därför alltid till att det är skottat och sandat inför att din container ska tömmas. Tack!

Exempel på vad du kan slänga i containern


Osorterat avfall

Till osorterat avfall räknas sådant avfall som är "löst" i bostaden, men även bygg- och rivningsavfall. Exempel: Möbler, cyklar, skidor, barnvagnar, mattor, pulkor, madrasser, trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel.

Brännbart

Exempelvis papper, plast, kläder, leksaker, böcker, frigolit, skor med mera.

Behandlat och obehandlat trä

Exempelvis parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, diverse träskivor m.m. Får innehålla beslag, spik och skruv (ej tryckimpregnerat trä).

Konstruktionsmaterial, mindre än 40x40 cm

Exempelvis tegel, takpannor, stenar, lättbetong, glasbetong, porslin, klinkers, m.m (ej armeringsjärn). Vanlig natursten över 40x40 cm går in under vanligt konstruktionsmaterial.  

Konstruktionsmaterial, större än 40x40 cm

Betong som är över 40x40 cm eller betong innehållandes armering. 
Exempelvis betong, lättbetong, stenar m.m.

Du får inte slänga:
  • Matavfall
  • Hushållsavfall
  • Något typ av farligt avfall, t. ex elektronik, kemikalier, kablar etc.
  • Bildäck
Ett brunt trädgårdskärl som står i en grönskande trädgård.

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

Entré Kvitten återvinningscentral

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.