Vit container.

Veckocontainer

I priset för veckocontainer ingår utställning, återtag, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

I priset för veckocontainer ingår utställning, återtag, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

Pris för veckocontainer 10 m3
Zon 1
Avstånd 0 - 10 km från Kvittenvägen 42
3600
Zon 2
Avstånd 10 - 20 km från Kvittenvägen 42
3900
Zon 3
Avstånd 20 - 30 km från Kvittenvägen 42
4200

Tänk på att du ej får slänga hushållsavfall, matavfall, farligt avfall i containern. I farligt avfall räknas bl.a. elektronik, vitvaror, tryckimpregnerat trä, färg.