Vit container.

Bli enkelt av med avfall med veckocontainer

I priset för veckocontainer ingår utställning, hämtning, behandlingsavgift och hyra. Vi ställer ut containern på överenskommen dag och hämtar den efter en vecka, inga extra tömningar däremellan ingår i priset.

 

Pris för veckocontainer, 10 m3

 
Zon 1
Avstånd 0-10 km från Kvittenvägen 42
3600 kr
Zon 2
Avstånd 10-20 km från Kvittenvägen 42
3900 kr
Zon 3
Avstånd 20-30 km från Kvittenvägen 42
4200 kr
   

Tänk på att att du inte får slänga hushållsavfall, matavfall eller farligt avfall i containern. Se lista på vad du kan slänga i containern längre ned på sidan. 

Checklista innan du beställer en container

Gå igenom den här listan och se att du har koll på reglerna innan du beställer en container eller ett flak.

Exempel på vad du kan slänga i containern

Bygg- och rivningsavfall

Exempelvis trä, plast, papper, gips, isolering, metall, fönster, småbetong, tegel.

Osorterat avfall

Till osorterat avfall räknas sådant avfall som är "löst" i bostaden . Exempel: Möbler, cyklar, skidor, barnvagnar, mattor, pulkor, madrasser.

Brännbart

Exempelvis papper, plast, kläder, leksaker, böcker, frigolit, skor med mera.

Behandlat och obehandlat trä

Exempelvis parkett, målade pallar, pallkragar, målat och lackat trä, reglar, diverse träskivor m.m. Får innehålla beslag, spik och skruv (ej tryckimpregnerat trä).

Konstruktionsmaterial, mindre än 40x40 cm

Exempelvis tegel, takpannor, stenar, lättbetong, glasbetong, porslin, klinkers, m.m (ej armeringsjärn). Vanlig natursten över 40x40 cm går in under vanligt konstruktionsmaterial.  

Konstruktionsmaterial, större än 40x40 cm

Betong som är över 40x40 cm eller betong innehållandes armering. 
Exempelvis betong, lättbetong, stenar m.m.

Du får inte slänga:
  • Matavfall
  • Hushållsavfall
  • Något typ av farligt avfall, t. ex elektronik, kemikalier, kablar etc.
  • Bildäck
Kvinna som slänger frukt i trädgårdskärl

Beställ ett trädgårdskärl

Du fyller, vi tömmer – enklare kan det inte bli.

""

Våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Kvitten och Läggesta.