Priser för hämtning av latrin 2019

Här kan du se de priserna för latrinhämtning. På tömningsveckan ska kärlet vara placerat på anvisad plats och med påsatt lock.

Hämtning av latrin, 4 gånger per säsong

Ett kärl per hämtningstillfälle ingår.

 

Avgift i kr per säsongPris
Hämtning max 2 m från väg 1 700 kr
Hämtning utanför toalett, max 50 m från väg

2 120 kr

   

Avgift i kr per kärl

 

Extra kärl vid ordinarie hämtning, max 2 m från väg

425 kr
Extra kärl vid ordinarie hämtning, utanför toalett, max 50 m från väg 530 kr
Extra hämtning av kärl inom 7 arbetsdagar från beställning* 850 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt innehåll 350 kr
   

*För hämtningsområde 2 gäller hämtningen från anvisad uppställningsplats på Selaön.

""

Latrinhämtning

Har du utedass? Vi tömmer din latrin.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.