Priser för hämtning av latrin

Här kan du se de priserna för latrinhämtning. På tömningsveckan ska kärlet vara placerat på anvisad plats och med locket på.

Hämtning av latrin, 4 gånger per säsong

Ett kärl per hämtningstillfälle ingår.

 

Avgift i kr per säsong Pris
Hämtning max 2 m från väg 1 735 kr/år
Hämtning utanför toalett, max 50 m från väg

2 164 kr/år

   

Avgift i kr per kärl

 

Extra kärl vid ordinarie hämtning, max 2 m från väg

434 kr
Extra kärl vid ordinarie hämtning, utanför toalett, max 50 m från väg 541 kr
Extra hämtning av kärl inom 7 arbetsdagar från beställning* 868 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt innehåll 400 kr
   

*För hämtningsområde 3 gäller hämtningen från anvisad uppställningsplats på Selaön.

Utedass i skog

Så fungerar latrinhämtning i Strängnäs

Har du utedass? Vi tömmer din latrin.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.