Till sidans huvudinnehåll
Karta över Logarn, Västerviken och Kråkvilan

Logarn-Västervik och Kråkvilan

Logarn-Västervik och Kråkvilan ligger på fjärde plats i prioriteringsordningen i fastslagen VA-utbyggnadsplan i Strängnäs kommun efter områdena Edsala-Kalkudden, Hedlandet och Härads-Kumla.

Förstudie genomförd

SEVAB och Enköpings kommun har tillsammans genomfört en förstudie med syfte att klargöra möjligheter till samordning av VA-utbyggnad på Logarn-Västervik och Kråkvilan med VA-utbyggnadsområden i Enköpings kommun. Förstudien har lett till att Strängnäs kommun och Enköpings kommun nu förbereder ett samarbete för att kunna dra nytta av gemensamma behov av VA-lösningar.

För Strängnäs gäller det områdena Logarn-Västervik och Kråkvilan med ca 100 fastigheter. För Enköping berörs området Märsön med cirka 460 fastigheter. Dessa områden står inför att på sikt behöva ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, som ett led i att lösa vattenförsörjningen i områden samt nå uppsatta miljömål och förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

Strängnäs och Enköpings kommun avser nu att teckna en avsiktsförklaringen därefter fortsätter arbetet med planering och förberedelser. Innan att själva byggarbetet inleds, regleras samarbetet i ett leveransavtal som pekar ut villkor och kostnader för att Enköping ska kunna leverera vatten och omhänderta avloppsvatten till/från till Logarn-Västervik och Kråkvilan.

Samarbetet innebär att berörda områden i Strängnäs köper vatten från Enköpings kommun via en överföringsledning mellan Märsön och områdena Logarn-Västervik och Kråkvilan. Enligt en preliminär tidplan kan hushållen koppla på sig på ledningarna 2025-2027. För Enköping gäller 2025 medan Strängnäs ligger några år senare, 2027.