Till sidans huvudinnehåll
karta över Djupvik Storudden.

Djupvik-Storudden

Utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i Djupvik-Storudden är färdig.

När din fastighet är redo för anslutning är det viktigt att du skickar in blanketten "Färdiganmälan". Anslutning kan ske när arbetet med att förlägga ledningar på egen tomtmark till förbindelsepunkten vid tomtgräns är utförda och en godkänd vattenmätarplats är upprättad. Du kan läsa mer om vilka krav som ställs på platsen för vattenmätare på: sevab.com/vattenmatare.

När vi har fått in din färdiganmälan så kommer en mätartekniker kontakta dig för uppsättning av vattenmätare och eventuell installation av pump. 

Viktigt att du ansluter din fastighet

Miljöenheten i Strängnäs kommun kan komma att utföra tillsyn på din enskilda avloppsanläggning om din fastighet inte har anslutits till det allmänna VA-nätet. Det kan då leda till ett föreläggande om anslutning av din fastighet.

Frågor och svar om anslutning

Här har vi samlat alla vanliga frågor som kan dyka upp vid en anslutning.