Till sidans huvudinnehåll

Besiktning och vibrationsmätningar

Besiktningar och hantering av vibrationsmätare utförs av HANSA Vibrations och omgivningskontroll på uppdrag av SEVAB men samordnas av SOREX. 

Inför sprängningsarbeten eller andra vibrationsalstrande arbeten så kommer hus inom riskområde för detta att besiktas både före och efter att dessa arbeten utförs.

Besiktningar utförs löpande under byggtiden och enligt SOREX tidplan för framdrift i vägarna. Vilket innebär att Hansa besiktar erforderliga fastigheter en tid innan markarbeten kommer till aktuell väg/avsnitt i området.

Uppsättning av vibrationsmätare på utsidan av hus på fastigheten behövs vid sprängning. Arbeten med vibrationsmätare aviseras inte innan det utförs. Vibrationsmätare monteras alltid utomhus på fastigheten så ingen personal behöver komma in i hus vid detta jobb. 

När det är dags för uppsättning av vibrationsmätare på fastigheten knackar de alltid på flera gånger för att meddela detta. Öppnar ingen första gången brukar de återkomma senare på dagen och knacka på igen. Även om ingen är hemma så monteras vibrationsmätarna på byggnaden

Innan det är dags för besiktning får berörda fastighetsägare en avisering om detta via brev från HANSA till bostadsadressen. Målet är att fastighetsägare ska få brev senast 7 dagar innan tänkt besiktningsdag.

I aviseringsbrevet finns information gällande besiktningen och vibrationsmätningen samt hur man skall gå tillväga om man absolut inte vill ha vibrationsmätning på sin fastighet av någon anledning.

Besiktning utförs i god tid innan vibrationsmätare sätts upp.

Hansa´s besiktningsmän bär alltid id kort i form av ID06 samt varsel väst/jackor med HANSA loggan stort på rygg samt på bröstet vid besiktningen.