Till sidans huvudinnehåll

Föreningen för förare, befäl och Svenssons

Du som väljer elavtalet Strängnäs-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Strängnäs Brukshundklubb.

Ute vid det gamla militära övningsfältet på Vansö finns en klubbstuga med stora grönytor. Här huserar Strängnäs Brukshundklubb och har gjort det sedan 1991. Hit kan du som är hundägare vända dig för att lära din hund goda vanor och för att lära dig hur du på bästa sätt bygger en trygg och bra relation till din fyrbente vän.

Föreningen bildades redan 1949 och har idag runt 250 medlemmar. Förutom att vara en förening för aktiva hundägare är Strängnäs Brukshundklubb även en frivillig försvarsorganisation.

– Vårt uppdrag är stort och brett. Vi har allmänlydnadskurser där vi utbildar helt vanliga ”Svensson”-hundar genom till exempel valp- och lydnadskurser samtidigt som vi också tränar upp hundar för att kunna förse Försvarsmaktens förband med patrullhundar. Vi utbildar också hundförare och hundbefäl, säger Anders Åberg som är suppleant i styrelsen för föreningen.

Samarbete med Strängnäs-el

Strängnäs Brukshundklubb har valt att ingå i samarbetet med Strängnäs-el

Vad betyder samarbetet för er?

- Samarbetet för med sig mycket positivt. Inte bara det ekonomiska bidraget vi får genom samarbetet men också möjligheten att vi kan nå ut till fler så att fler får upp ögonen för oss och det vi gör.

Vem kan bli medlem hos er?

– Vem som helst som vill ha roligt och utvecklas tillsammans med sin hund. Det vanligaste är att man blir medlem i och med att man köpt en valp och vill gå en valpkurs. Men vi har även andra kurser för hundar och hundägare. Du kan också tävla tillsammans med din hund eller utbilda dig till instruktör, tävlingsledare eller domare, säger Anders.

Strängnäs Brukshundsklubb ger både träning om umgänge

Hur har pandemin påverkat föreningen?

– Tävlingsverksamheten har såklart legat lågt men i övrigt har vi inte påverkats så mycket. I och med att vi har stora marker att röra oss på vid klubbstugan har vi kunnat anpassa oss till restriktionerna och genomfört kurserna med avstånd mellan deltagare och kursledare.

Pandemin och hemmajobb har gjort att fler väljer att skaffa hund. Har ni märkt av det?

– Vi har sett ett tryck på valpkurser, så vi har absolut märkt av det. Men vi har också märkt av det på det sättet att det är många som har kommit hit till klubben med sina hundar för att umgås. Vi är något av en social inrättning, framför allt kanske för de som är äldre och som har haft det lite svårare under pandemin. Till oss på Strängnäs Brukshundklubb kan man komma både för att träna sin hund och för att umgås med likasinnade, säger Anders.

Bild på Anders Åberg, suppleant i styrelsen för Strängnäs Brukshundklubb.

- l och med att vi har stora marker att röra oss på vid klubbstugan har vi kunnat anpassa oss till restriktionerna och genomfört kurserna med avstånd mellan deltagare och kursledare”, säger Anders Åberg.

Fakta: Strängnäs Brukshundsklubb

- Grundades1949 

- Ca 250 medlemmar

Bildkollage på medlemmar i Strängnäs Sportdykarklubb

Strängnäs Sportdykarklubb städar Strängnäs under vattenytan

Du som väljer elavtalet Strängnäs-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Strängnäs Sportdykarklubb.