Till sidans huvudinnehåll
Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Solklar satsning för hållbarhet

Snart står en sprillans ny solcellspark klar i Eskilstuna. Då kan du som är elhandelskund hos oss köpa närproducerad solkraft.

Deponin, den gamla ”soptippen” i Eskilstuna, består av 300 000 kvadratmeter mark. Under hösten har den genomgått en förvandling. Från obrukbar – till att bli en viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

– Vi använder deponin, vilken klassas som obrukbar mark, för att producera förnybar el. Det känns fantastiskt att vi kan maxa nyttan på det här sättet. Solceller är ett skonsamt sätt att producera el. I processen uppstår ingen koldioxid eller några andra utsläpp som påverkar miljön, säger Tony Roos, projektledare för solcellsparken.

Snart kan du köpa Solkraft

Från och med årsskiftet kan du som är kund hos oss eller Eskilstuna Energi och Miljö köpa solkraft från parken.

–Vi vet genom undersökningar att både våra privatkunder och företagskunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Det finns ett stort intresse för att köpa närproducerad el. Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Tony Roos.

Tony Roos

Tony Roos

"Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle", säger Tony Roos.

Fakta om solcellsparken i Eskilstuna

  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Det är solklart med närproducerad solkraft

För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer, en av dem är närproducerad el. Därför har vi valt att satsa ännu mer på närproducerad solkraft!

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.