Till sidans huvudinnehåll

Vårt elnäts historia

Elnätet växer och tekniken utvecklas men processen hur energi omvandlas till elektricitet har inte ändrats. Vi har gjort det här i över 100 år och kan det här med elenergi!

Redan år 1850, då invånarantalet var 1 147 personer, fick Strängnäs stad sin första gatubelysning. Det var biskop T Strömberg som lät upprätta en del oljelyktor på några gator. Biskop Strömberg ansåg med tiden att denna belysning var otillfredsställande. Han vågade till och med föreslå en så utpräglad nymodighet som elektrisk belysning.

I december 1903 tillsattes en kommitté för behandling av frågan. Det resulterade i att fullmäktige beslutade att en belysningsanläggning skulle byggas i Strängnäs till en kostnad av 51 000 kronor. Beslutet överklagades, men ogillades av både Länsstyrelsen och Kunglig Majestät.

28 oktober 1905 klockan 17 startade Strängnäs Elverk sin verksamhet. För första gången tändes elektriskt ljus på Strängnäs gator, i två privata våningar och i en affär på Storgatan. Kraftmaskineriet bestod av en lokomobil på 70 hkr, två generatorer på 30 kW vardera samt ett ackumulatorbatteri som reserv.

1907 utvidgades elverket med en inmurad panna och en liggande maskin på 100-130 hkr. Detta var nödvändigt eftersom ”…..mer än 100 lampor påtingats av abonnenter till hösten och över 300 inom de närmaste två åren…..”

3 januari 1913 bestämde man att avläsning av elmätare skulle ske varje månad under vinterhalvåret, alltså åtta gånger per år.

22 juli 1916 inkopplades Strängnäs Elverk till Älvkarleby Kraftverks ledningsnät. Därmed hade ångmaskinen gjort sitt som ”kraftleverantör”.

För elektricitetsverkets räkning, startade ”Strängnäs stads Elektricitetsaffär” i hotell Rogges hus 3 maj 1923. Verksamheten flyttade 1928 in i nya lokaler på Gyllenhjelmsgatan. I affären såldes elektriska apparater och under en viss tid även radio- och tv-apparater. Elverket bedrev också installationverksamhet. Verksamheten minskade med tiden och avslutades helt då elverket ombildades till Energi AB.

Elransonering – en unik åtgärd i den svenska elkraftförsörjningens historia infördes 29 september 1947. Ransoneringskort skickades ut till alla abonnenter. Ransoneringen upphörde inte förrän 19 februari 1949.

Fram till 1969 bestod Elverkets verksamhetsområde i stort sett av Strängnäs stad, tätorten. Mellan åren 1970-1976 skedde en större kommunsammanslagning och verket inordnades direkt under kommunstyrelsen. Elverket omorganiserades till ett kommunalt bolag och fick namnet Strängnäs Energiverk AB. Aktierna fördelades mellan kommunerna Eskilstuna 20 procent och Strängnäs 80 procent.

Energiverket har tidigare verkat i lokaler på Järnvägsgatan 4 i över 40 år, men 1986 flyttade verksamheten in lokaler på Vältstigen 1 och stannade där till sommaren 2011. Då såldes fastigheten till det kommunala fastighetsbolaget och flyttade till nuvarande lokaler på Dammvägen. Numera heter bolaget SEVAB Strängnäs Energi AB.

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Vi samlar kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen, Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB Strängnäs Energi AB. Vi bygger framtidens smarta lösningar för energi och miljö. Företaget är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige.

Par lagar mat i köket

Bli elsmart!

Med några enkla medel kan du minska din elkostnad och miljöpåverkan. Så blir du mer energimedveten och får bättre koll på elanvändningen i ditt hem.