""

Om vårt elnät

Elnätet har en viktig roll i samhället, utan fungerande elnät skulle allting stanna av. Ändå tänker vi inte på el förrän vi blir utan, inte sant? Men det ligger mycket arbete bakom elnätet för att ingenting ska hända.

SEVAB Nät AB äger och underhåller elnät, ställverk och transformatorer. Vi bygger ut och förstärker elnätet när det behövs och ser till att elen når fram till dig. Vi arbetar ständigt med att modernisera och underhålla elnätet för att öka leveranssäkerheten. Leveranssäkerheten idag i vårt elnät är 99,99 % beräknat på att avbrottstiden i genomsnitt är ca 30 min/kund och år. Det kan vara bra att veta att risken för avbrott fortfarande är något större i glesbebyggt område än i tätort.

Vår driftspersonal är alltid på plats, dygnet runt, året runt, för att snabbt ingripa om det skulle uppstå problem. Vi har samlat all kompetent personal på samma ställe så det finns alltid personer som kan svara på dina frågor.

""

Geografiskt är elnätet utspritt jämfört med kommungränsen. Vi har en del i Mariefred och den större delen i Strängnäs och en bit in i östra delarna av Eskilstuna kommun.

Strängnäs kommunhus.

Här händer det absolut ingenting

Allt är som det ska vara med andra ord. Faktum är att du har el 99,99 procent av året.

Elbilsladdning.

Vi satsar på framtiden

Är du nyfiken på våra kommande projekt?