Till sidans huvudinnehåll
Sladd i eluttag på vägg

Anslut din bostad till elnätet

Behöver du el till din nya villa eller ska du dra in el till fritidshuset? Eller behöver du el tillfälligt under byggperioden? Hör av dig till oss så berättar vi mer om möjligheterna att leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.

 Här kan du se vilket nätområde du tillhör.

Hur lång tid tar det och vad kostar din anslutning?

Ibland kan avståndet till möjlig anslutning i elnätet, innebära att elnätet kan behöva förstärkas, byggas ut eller kan i vissa fall även innebära att en ny transformatorstation behöver byggas. Detta medför att tiden tills du kan ansluta dig till elnätet kan variera avsevärt från normala 16 veckor på en beställd nyanslutning, upp till två år. Om du behöver en elanslutning, till exempel i din nya villa, är det viktigt att kontakta SEVAB Strängnäs Energi i god tid, för att få reda på dina förutsättningar för elanslutning. För normal anslutning (16-25 A) tillämpas schablonpriser enligt prislista. För större anslutningar (35A och upp till max 1000A) beräknas dessa i varje enskilt fall utifrån kalkyl på anslutningens kostnad + kostnad för del i station. Vill du få en prisindikation kan du göra en prisförfrågan här för just din anslutning.

Vad är nästa steg?

När du vill få elanslutning till exempelvis din nybyggda bostad behöver du först anlita en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Det är installatören som ordnar med för- och färdiganmälan. Vid nyanslutning av större, effektkrävande anläggning eller en anslutning långt ifrån befintligt elnät, kan elnätet komma att behöva förstärkas. Se därför till att kontakta en elinstallatör i god tid. Tecknande av elnätsavtal med oss sker när man anmäler sitt tillträde på abonnemanget till kundservice på SEVAB.

Så här går det till

 1. Föranmälan
  Anlita en behörig elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Ett förslag på placering av mark/fasadmätarskåpet där din elmätare kommer sättas upp, ska bifogas.

 2. Offert
  Du får en offert när föranmälan har kommit in till oss. För att godkänna offerten skickar du in den medföljande offertbeställningen. Efter det skickas faktura på anslutningsavgiften till dig och vi lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med villkor och uppgifter.

 3. Installation
  Du ansvarar själv för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn och besiktning innan återfyllnad, av din elinstallatör och på den sträcka vi kommit överens om. Här är elinstallatören ansvarig för att rörläggningen på din tomt går rätt till och utförs enligt Gällande anvisningar (PDF) från SEVAB Strängnäs Energi.

 4. Färdiganmälan
  När installationen är klar ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan senast tio arbetsdagar före tillkoppling. Om anslutningsavgiften är betald kan vi på SEVAB Elnät därefter ansluta serviskabeln och montera mätaren.

Vad är skillnaden mellan anslutningsavgift och abonnemang?

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som avser att täcka en större del av kostnaden kring anslutningen, det faktiska arbetet och materialet, men också att du använder en del av elnätets kapacitet. Abonnemanget är den fortlöpande kostnaden för att man nyttjar elnätet och elenergin som transporteras fram till anslutningen. Abonnemanget består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen avser främst att täcka underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen. Den rörliga delen avser främst att täcka kostnader med hänsyn till användningsgraden av anslutningen, d.v.s. kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen. Intäkterna bidrar också förstås till hela elnätets förvaltande och utveckling totalt sett. Våra medarbetare arbetar kontinuerligt med frågorna hur kostnader ska fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.

Vad kan fördröja din anslutning?

Några exempel på saker som kan fördröja din anslutning till elnätet:

 • Felaktig information i för- och färdiganmälan från elinstallatör.
 • Avsaknad av situationsplan som tydligt visar mark/fasadmätarskåpets placering på fastigheten.
 • Felaktigt utförd rörförläggning, klämda rör, avsaknad av dragtråd, inga draggropar, felaktig typ av rör.
 • Anläggning ej utförd enligt gällande standard och ej klar för att tas i drift vid färdiganmälan.

Att tänka på vid anslutning

Mätarskåp ska placeras så att avläsning kan ske utan att behöva komma in i bostaden. Vid nyanslutning till elnätet tillåts inte mätarskåp placerad på stolpe (stolpmätarskåp). Mätarskåpet får inte i efterhand byggas in med exempelvis hopbyggnad av hus och garage, så att åtkomst till mätarskåpet utifrån blir omöjlig.

Här kan du läsa mer gällande rekommenderad placering av mätarskåpet (Leveranspunkten) (PDF).

Här kan du läsa mer gällande ansvarsgräns mellan kund och nätbolag vid några normala anslutningsexempel (PDF).

Tips vid större anslutningar, till lägre anslutningseffekt!

Lägre anslutningseffekter leder sannolikt till både ett lägre pris och snabbare anslutning. En lägre anslutningseffekt kan uppnås genom att ni själva installerar någon typ av energilager för att hantera era topplastsituationer.

Ikon Anslutning

Behöver du el tillfälligt?

För tillfällig elanslutning gäller andra regler än vid en permanent anslutning. 

Ikon Priser

Vad kostar det?

Här hittar du prislistorna för anslutning och elnätsavgift.