När vinsten blir vardag

Ett elavtal hos oss är så mycket mer än bara ett elavtal. Naturligtvis är elen fossilfri – en självklarhet tycker vi. Men visste du att vinsten går tillbaka till din vardag? Nya cykelbanor och fotbollsmål, levande bibliotek, utegym... Så här funkar det.

Vi är inte vilket elbolag som helst. Vi är det lokala elbolaget som verkar för att din vardag ska fungera och som erbjuder elavtal som passar för alla boendeformer och familjer. Eftersom vi ägs av Strängnäs kommun går vår vinst tillbaka till kommunen och används i det kommunala välfärdsuppdraget. Pengar som till exempel kan användas till nya fotbollsmål, upplysta promenadstråk, cykelbanor och satsningar på att få unga i arbete. Det ser vi gynnar alla Strängnäsbor i vardagen. 

Fossilfritt såklart

Du får alltid fossilfri el när du tecknar ett elavtal hos oss, oavsett om du väljer fast, rörligt eller vårt populära elavtal Strängnäs-el.

Teckna inte vilket elavtal som helst - teckna ett vardagsvänligt elavtal!

Händer som formar ett hjärta.

Strängnäs-el – lokalt och smart

100 % förnybar och lokalproducerad el med en unik prismix. Gynnar både dig och föreningslivet. 

Karusell i rörelse.

Rörligt pris - variation och möjlighet

Med ett rörligt pris får du alltid marknadsaktuellt elpris som varierar månad till månad.

Roddbåt i lugnt vatten.

Fast pris - trygghet på sikt

Med ett fast pris får du samma trygga pris för elen dygnet runt, året om, under avtalsperioden.

""

Teckna elavtal

Teckna ett vardagsvänligt elavtal – fossilfritt såklart!

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?