Bild på ljusslingor med texten "Vardagsvinst - du vinner, miljön vinner, staden vinner" i checkboxar.

När vinsten blir vardag

Ett elavtal hos oss är så mycket mer än bara ett elavtal. All el vi säljer är fossilfri. Vi har närproducerad el och el från förnybara källor. Vi är vinstdrivande. Men visste du att hela vinsten går tillbaka till samhället och din vardag? Nya cykelbanor, nya fotbollsmål, levande bibliotek och utegym, reflexvästar till skolbarnen, upplysta promenadstråk, fräscha badplatser... Det är faktiskt du som äger oss genom kommunen! Vi kallar det: Vardagsvinst!

Teckna ett vardagsvänligt elavtal

All el vi säljer är fossilfri. Vi har närproducerad el och el från förnybara källor. Vi är ditt lokala elbolag och vår vinst går tillbaka till din vardag.

Vi är inte vilket elbolag som helst. Vi är det lokala elbolaget som verkar för att din vardag ska fungera och som erbjuder elavtal som passar för alla boendeformer och familjer. Men det finns en sak som skiljer oss från andra elbolag. Eftersom vi ägs av Strängnäs kommun går vår vinst tillbaka till kommunen och används i det kommunala välfärdsuppdraget. Pengar som till exempel kan användas till nya fotbollsmål, upplysta promenadstråk, cykelbanor och satsningar på att få unga i arbete. Det ser vi gynnar alla Strängnäsbor i vardagen. 

Du vinner, miljön vinner och staden vinner

Man kan säga att vår vinst inte går tillbaka till vilka aktieägare som helst. Den går till oss alla som bor och lever i kommunens olika delar. Vi kan inte bestämma vad vårt bidrag ska användas till – det är upp till Strängnäs kommun att avgöra vilka satsningar som behövs.

Men för varje insats som görs, oavsett om det är att anlägga en ny lekpark i Strängnäs, förse skolbarn med reflexvästar i Stallarholmen eller tillhandahålla ett levande bibliotek i Åkers Styckebruk kan vi alltså vara med och bidra. Vardagsvinst i dess renaste form alltså.

Fossilfritt såklart

Du får alltid fossilfri el när du tecknar ett elavtal hos oss, oavsett om du väljer fast, rörligt eller vårt populära elavtal Strängnäs-el. Så teckna inte vilket elavtal som helst – teckna ett vardagsvänligt elavtal!

Karusell i rörelse - rörligt elpris.

Rörligt pris - variation och möjlighet

Med ett rörligt pris får du alltid marknadsaktuellt elpris som varierar månad till månad.

Ankrad roddbåt i lugnt vatten - fast elavtal

Fast pris - trygghet på sikt

Med ett fast pris får du samma trygga pris för elen dygnet runt, året om, under avtalsperioden.