Bild på solcellspaneler på rött tegeltak

Vi vill köpa din solel

Solens strålar ger dig energi! Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle då elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. Får du överskott från din produktion, köper vi den gärna. Vi erbjuder ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg.

Så här säljer du din överskottsel till oss

Steg 1 - Anslut din el

Anslut din solcellsanläggning till elnätet för att bli så kallad mikroproducent, det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer el från förnybara energikällor. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller regler och krav. Du behöver inte ha SEVAB Nät AB som elnätsbolag för att sälja din el till SEVAB Energiförsäljning. Mer information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet hittar du hos SEVAB Nät.

Steg 2 - Uppfyller du villkoren?

Du behöver uppfylla följande villkor för att vi ska kunna köpa din el:

  • Elen är producerad från förnybara källor.
  • Produktionen ska i första hand vara avsedd för egen användning i din anläggning. Produktionen får inte överstiga din egen årliga elförbrukning i samma anläggning.
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100 A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • För att ersättning ska utgå måste du ha ett elhandelsavtal med SEVAB Energiförsäljning om köp av el motsvarande hela elförbrukningen till anläggningen där överskottselen matas in. Om detta inte uppfylls upphör ersättningen utan föregående uppsägning.
  • Du förbinder sig att sälja hela överskottsproduktionen till SEVAB Energiförsäljning.

Steg 3 - Bli elhandelskund

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos SEVAB Energiförsäljning. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret. 

Ersättning till dig som är mikroproducent

SEVAB Energiförsäljning AB ersätter dig med varje enskild månads medelvärde av spotpriserna på Nord Pool Spot för den aktuella månaden, i elområde Stockholm och i svensk valuta. Samtliga priser är exklusive moms. Ersättningen gäller tills vidare.