Bild på solcellspaneler på rött tegeltak

Sälj överskottselen från dina solceller

När du blir mikroproducent och säljer din solel kan du minska dina elkostnader samtidigt som du bidrar till ett hållbart samhälle. Vi erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg när du säljer överskottet av din elproduktion till oss.

Så här gör du för att sälja din överskottsel till oss

1. Anslut solcellsanläggningen till elnätet

För att du ska kunna producera egen el och sälja ditt överskott behöver din solcellsanläggning vara ansluten till elnätet. Du gör det genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäler att du producerar förnybar el. Du behöver inte ha oss som nätbolag för att välja oss som det elhandelsbolag du vill sälja din överskotts el till. Här hittar du tekniska villkor för din anläggning och även information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet.

2. Teckna ersättningsavtal för att få betalt för din överskottsel

För att du ska kunna sälja din överskottsel till oss behöver du dels ha ett  elavtal för din elförbrukning hos oss och även ett ersättningsavtal. Du tecknar ersättningsavtal när du fyller i formuläret nedan. När du gör det förbinder du dig att sälja din överskottsproduktion av el till oss. 

Om du inte tecknar ett elavtal med en elhandlare som ska köpa ditt överskott sätter ditt nätbolag in den elhandlare som du idag har ett pågående elavtal med för din anläggning. Det görs i enlighet med reglerna om mottagningsplikt, och innebär att din elhandlare måste ta emot den el du matar ut på nätet. Observera att för att du ska få ersättning krävs det att du aktivt tecknar ett ersättningsavtal. 

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

De här villkoren behöver du uppfylla för att kunna sälja din överskottsel till oss: 

  • Du måste producera el från förnybara källor
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • Du behöver ha ett elavtal för din anläggning och även ett ersättningsavtal för att få ersättning för överskottet av el som du matar in i elnätet. Om du inte har ett elavtal har du inte rätt till att få ersättning för din överskottsproduktion.

Vilket pris kan jag förvänta mig att få för min el?

Hur stor ersättningen för din överskottsel blir beror på hur mycket du förbrukar och hur mycket din anläggning producerar. Här hittar du mer information om ersättningsformer för mikroproducenter.