Priser för slamtömning 2019

Om du har villa eller fritidshus och är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd inför tömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

Slamavskiljare

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

Tömning sker under aviserad tömningsvecka.

Volym  
<1 m3 756 kr
1-2 m3 928 kr
2-3 m3 1 206 kr
3-4 m3 1 363 kr
4-5 m3 1 712 kr
5-6 m3 1 869 kr
7-8 m3 2 440 kr
8-9 m3 2 597 kr
Avgift i kr per m3 > 9 m3 298 kr
     
Minireningsverk

Tömning sker under aviserad tömningsvecka. Tömningsinstruktion för minireningsverk ska finnas väl synlig vid anläggningen. 

Minireningsverk <3 m3 1 208 kr
Tillägg per påbörjad mbehållarvolym över 3 m3 250 kr
Återfyllning av vatten 578 kr
   

 

Sluten tank 

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Beställning görs senast kl 15.00 dagen innan. 

 

Volym  
<1 m3 928 kr
1-2 m3 1 101 kr
2-3 m3 1 362 kr
3-4 m3 1 519 kr
4-5 m3 1 868 kr
5-6 m3 2 024 kr
7-8 m3 2 596 kr
8-9 m3 2 753 kr
Budningsavgift utanför ordinarie tur för området 1 151 kr
   
Bajamaja
Tömning bajamaja 3 500 kr/st
   

 

 Fosforfälla

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla <500 kg*

1 548 kr

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla >500 kg*

1 754 kr

Hämtning i lösvikt <1 kubik

2 507 kr
   

 *Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil

 

Tilläggstjänst för slamtömning
I den ordinarie tjänsten ingår 0-10 dragmeter

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall. 

1 tillägg 350 kr
   

 

Dragmeter Tillägg per tömning
10–20 1 tillägg
20–30 2 tillägg
30–40 4 tillägg
40–50* 6 tillägg
Mer än 50* 10 tillägg
   
Lock som väger mer än 25 kg* 1 tillägg
   

*Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtställen

 

Bomkörningsavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig och vi tvingas lämna platsen utan att ha kunnat utföra slamtömningen kan du komma att faktureras en bomkörningsavgift. För att undvika avgiften, se till att förbereda runt om din slambrunn samt vägen fram till den. Läs våra råd och regler för slamtömning.

Bomkörningsavgift 610 kr
   

Se hela renhållningstaxan

Här kan du ladda ner och läsa den fullständiga renhållningstaxan 2020.

""

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Medarbetare i kundservice hjälper kund vid disk.

Vill du göra en beställning?

Om du vill beställa en produkt eller beställa hämtning av avfall, kontakta vår kundservice på nummer 0152-460 50